Waarom een traineeship voor een carrière bij de overheid

We leven in een dynamische maatschappij die efficiëntere dienstverlening verlangt. Daarnaast zijn burgers steeds mondiger en willen zij innovaties, op zowel technologisch als organisatorisch vlak, ook in tijden van bezuinigingen en vergrijzing. Het is een flinke uitdaging voor de overheid om hier op in te spelen.
 Ontwikkelingen zoals het toenemende aantal samenwerkingsverbanden, de decentralisaties of ‘privacy vraagstukken’ leiden vaak tot complexe legal en ‘informatiemanagement vraagstukken’ die vragen om inventieve en efficiënte oplossingen.
 Deze ontwikkelingen vragen om een ander type trainee. Ondernemende en communicatieve trainees die het vermogen om te veranderen in hun genen hebben, slim omgaan met kennis, samenwerken, weten te verbinden en… anderen kunnen enthousiasmeren.

Dat is een DisGover trainee!

Action Learning