• Blogs & Vlogs

    Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen als ambtenaar van de toekomst.

DierVizier

Blog van Louka

 

Dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht in overheidsland en komt langzaam op de politieke agenda.


Gedurende ons Action Learning Project ‘DierVizier’ voeren we veel gesprekken met mensen die in hun werk te maken hebben met dierenwelzijn. Dit doen we om de behoefte van gemeenten, dierenwelzijnsorganisaties en andere stakeholders in kaart te brengen. Wij merken dat er onvoldoende kennis aanwezig is bij een deel van de Nederlandse gemeenten over het onderwerp dierenwelzijn. Ook is er onduidelijkheid over gemeentelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Je kunt je misschien voorstellen dat een gebrek aan kennis rondom dierenwelzijn problemen kan opleveren voor het goed uitvoeren van de wettelijke en maatschappelijke taken.


Het kost gemeenten veel tijd om te zoeken naar de juiste informatie en om vragen van een hoog detail niveau op te lossen. Wij hebben ondervonden dat er veel behoefte is aan een plek om kennis met elkaar te delen. Op deze manier hoeft niet steeds het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Goede banden met dierenwelzijnsorganisaties kunnen dit vereenvoudigen.


Wij willen natuurlijk niets liever dan bijdragen aan kennisdeling rondom dit thema. Daarom willen wij iets ontwikkelen om kennisdeling te faciliteren. Een plek waar mensen elkaar kunnen vinden, maar vooral een plek waar ideeën en kennis rondom het thema dierenwelzijn gedeeld kunnen worden. Hoe dit precies vorm gaat krijgen bedenken wij niet alleen, maar gaan we gezamenlijk vormgeven tijdens een Expertmeeting. Op een creatieve manier gaan wij met experts op het gebied van dierenwelzijn brainstormen om dit platform zo duurzaam en effectief mogelijk te maken.


Benieuwd naar ons project en het thema dierenwelzijn? Wij hebben een LinkedIn groep waarin wij nieuwtjes, informatie en de voortgang van ons project delen: LinkedIn DierVizier

Daarnaast verspreiden wij elke drie weken een nieuwsbrief. Wil je deze ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar diervizier@disgover.nl

 Meer over DierVizier