• DierVizier

  Hier lees je meer over het action learning project DierVizier

Hoe kan het wiel van dierenwelzijn niet steeds opnieuw worden uitgevonden?

Dierenwelzijn;

het is allicht niet het eerste onderwerp waar je aan denkt bij de gemeente. Maar gemeentes dragen hier wel degelijk verantwoordelijkheid voor.

Het blijkt geen gemakkelijke opgave, waar divers mee omgesprongen wordt. Want wat valt er onder wettelijke en maatschappelijke taken op dit gebied? En hoe ga je daar vervolgens mee om? Hoe hoog staat het op de politieke agenda? Hoe wordt het belegd binnen de organisatie? Met welke partijen maak je welke afspraken? Maar ook; hoe kom je dan aan de (juiste) kennis voor beleidsvorming én uitvoering?

In opdracht van gemeente Zaanstad werkt team DierVizier toe naar een actief netwerk voor kennisdeling.

De bedoeling hiervan is dat gemeenten het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden. Daarom gaan wij het gesprek aan met verschillende stakeholders. Dit doen we om informatie in te winnen over de stand van zaken binnen Nederland en behoeften op dit gebied. Het uiteindelijke doel is om gemeenten te faciliteren om geïnformeerd invulling te kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden op het gebied van dierenwelzijn.

Volg DierVizier  op Twitter!

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29