• Blogs & Vlogs

    Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen als ambtenaar van de toekomst.

De energietransitie: van warme trui naar warmtenet

Blog van Jaap

 

15 februari is het weer Warmetruiendag in Nederland

 

Een initiatief van Klimaatverbond Nederland dat in 2007 in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor energieverspilling. Door een dag lang je wat warmer aan te kleden hoeft de verwarming wat minder hard te loeien en besparen we energie. Een goed initiatief. Dit het doet ons ook gelijk denken aan de grotere stap in het geheel: de energietransitie.

Het Energieakkoord


De Drechtsteden hebben begin vorig jaar samen met zo’n 30 andere organisaties hun handtekening gezet onder een regionale samenwerkingsovereenkomst: het Energieakkoord. In deze overeenkomst staan plannen voor tal van maatregelen betreffende de bouw van huizen, energieopwekking en mobiliteit. Al deze plannen hebben als doel de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken.

Waar de Warmetruiendag vooral een dag is om aandacht te vragen voor klimaatverandering en energieverspilling, kan met het warmtenet een grote slag worden geslagen. Ongebruikte restwarmte kan worden ingezet om huizen te verwarmen, waardoor men zonder gêne de trui thuis in de kast kan laten hangen. En dat is slechts een van de thema’s binnen de energieagenda van de Drechtsteden.

De DisGoveraar en het Energieakkoord


Maar wat doen wij dan binnen al deze mooie ontwikkelingen? Deze nog mooier maken! Het Energieakkoord Drechtsteden is een ambitieus doel. Het netwerk van al deze partners is best groot. Er gebeurt veel binnen de regio en zo kan het gebeuren dat het netwerk nog niet zo snel schakelt als zou kunnen. Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren en de samenwerking te versterken, zijn wij momenteel bezig om het netwerk geheel te doorgronden. Wij houden interviews met deelnemende partijen. Hierin vragen wij naar zowel de kracht als de zwaktepunten van het netwerk. Waar liggen volgens hen de kansen om het netwerk nog effectiever te benutten?

Ons beeld wordt dankzij dit verkennend onderzoek met de week sterker. Er beginnen langzaamaan steeds meer ideeën te ontstaan om de samenwerking tussen de betrokken partijen te versterken. Ook is het belangrijk de lijntjes nog korter te krijgen tussen de verschillende partners. Opvallend is hoe enthousiast iedereen is over het project. Wij hopen in korte tijd concretere plannen te vervaardigen waardoor de Energietransitie, dankzij een actief netwerk, in de volgende (duurzame) versnelling kan worden gezet.

We zitten dus midden in de grote aanloop in de energietransitie. Maatschappelijk razend actueel en “Warmetruiendag” haakt daar naadloos op aan. Vergeet 15 februari dus niet de verwarming wat zachter te zetten en een trui aan te trekken! In de Drechtsteden wordt alvast warmgelopen voor de volgende stap!

Wil je meer lezen over dit onderwerp? hier kun je een voorproefje lezen over onze eerste kennismaking met het netwerk Energietransitie Drechtsteden tijdens de Programmaraad van 29 november 2018.