• Voltooide opdrachten zorginstituut Nederland

Voltooide opdracht bij Zorginstituut Nederland

Functie: Projectmedewerker Informatiemanagement Verpleeghuiszorg

 

De trainee is werkzaam binnen het project Techniek & Data van het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (in opdracht van VWS). Het lange termijn doel van het programma is de informatievoorziening over de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

De trainee projectmedewerker is verantwoordelijk voor o.a. de organisatie van een hackathon. Hierin werken experts uit verschillende disciplines (techniek, wetenschap, beleid en/of praktijk) in teams samen. Zij werken aan een onderzoeksvoorstel dat beoordeeld wordt door een jury. Het doel van de bijeenkomst is het verkennen van mogelijkheden om narratieve informatie (waaronder cliëntervaringen) te gebruiken om de kwaliteit van verpleeghuiszorg inzichtelijker te maken voor de burger.

 

Functie: Adviseur Informatiestandaarden

 

Als adviseur informatiestandaarden is de DisGover trainee werkzaam op de afdeling Informatiemanagement, binnen het team Informatiestandaarden. Tijdens de eerste periode was deze co auteur van een rapportage over een praktijkproef met blockchain in de kraamzorg. Daarna ging de trainee aan de slag als projectmedewerker binnen twee projecten van het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Te weten Techniek&Data en Organisatie&Processen. Doel van het programma is optimalisatie van informatievoorziening over de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

 

Functie: Informatiemanagement adviseur

 

Zorginstituut Nederland wil burgers meer laten participeren in hun projecten. Aan onze trainee de mooie taak om kennis op te doen en te delen binnen de organisatie hoe zij dit het beste aan kunnen pakken. In ieder plan van aanpak hoort een aparte sectie volledig gewijd aan burgerparticipatie.

De implementatie hiervan kan er in ieder project anders uit zien. De vorm maar ook in welke fase van het project burgerparticipatie wordt gebruikt. Het plan is om dit op een innovatieve manier aan te pakken. Naast de taak om burgerparticipatie te bevorderen ondersteunt de trainee ook andere projecten met bijvoorbeeld het plannen van events en het schrijven van omgevingsanalyses.

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29