• Voltooide opdrachten Kwaliteits instituut Nederlandse gemeenten

Voltooide opdrachten Traineeship Kwaliteits instituut Nederlandse gemeenten

Functie: Projectondersteuner Team Impactanalyses 

 

De trainee is lid van het Team Impactanalyses binnen het programma Digitale Agenda 2020 van KING. Het team Impactanalyses houdt zich bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor opschaling van projecten binnen het programma Digitale Agenda 2020.

 

Functie: Projectmedewerker Winstpakkers

 

Achterhalen wat de optimale software inrichting is. Dit doet de trainee door middel van het voeren van gesprekken met gemeenten. Op deze manier maakt de trainee de vraag naar gestandaardiseerde koppelvlakken inzichtelijk bij softwareleveranciers. In het kader van ‘Vraagbundeling’ bundelt de trainee gemeenten met dezelfde behoefte naar standaardkoppelvlakken. Ook benadert de trainee leveranciers met de vraag offertes uit te brengen voor deze gemeenten.

 

Functie: Projectmedewerker Landelijke online diensten

 

In de Digitale Agenda 2020 wordt gestreefd naar één efficiënte overheid, die open en transparant is. Een overheid die massaal inzet op digitalisering en collectivisering waar dat kan. Bij het Kwaliteitsinstituut voor Nederlandse gemeenten versterkt de trainee het team Landelijke online diensten. Dit team valt binnen het cluster Innovatief standaardiseren, dat onder de Digitale Agenda 2020 valt. Diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn, willen ze collectief organiseren. Op het moment staan twee landelijke online diensten klaar voor implementatie. Dat zijn: de aangifte verhuizen & emigratie plus de aangifte overlijden en/of aanvraag verlof. Daarnaast staan er nog veel meer diensten op de planning. Binnen het team is de trainee verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de aangeboden diensten. Praktisch houdt dit in dat de trainee de vertaalslag maakt naar een duidelijke omschrijving van de diensten. Daarbij onderhoudt de trainee het contact met deelnemende en geïnteresseerde gemeenten.

 

Functie: Jr. Adviseur GGI & Goed Opdrachtgeverschap (DA2020)

 

Met de Digitale Agenda 2020 (DA2020) zetten de gemeenten de volgende stappen in het vernieuwen van hun informatievoorziening, de uitvoering en de (online) dienstverlening aan haar burgers en bedrijven. VNG/KING ondersteunt gemeenten hierin met de eerste stappen naar een meer collectieve gemeentelijke ICT-infrastructuur (GGI). In de rol als junior adviseur ondersteunt en adviseert de trainee het management van de cluster GGI op inhoud en in de beheersing van de projecten die binnen het cluster vallen.

 

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29