• Voltooide opdrachten bij gemeente Leiden

Voltooide opdrachten bij gemeente Leiden

Functie: Legal Trainee

 

Per 1 januari 2017 zijn er medewerkers en taken van de bezwaar- en
beroepsprocedure van gemeente Leiden overgeheveld naar het
Servicepunt 71. Ten behoeve van het evaluatie-overleg met de directie
en gemeentesecretaris doet de trainee onderzoek naar deze transitie.
Hierbij kijkt de trainee naar onder andere het proces en de zachte kant
(ervaring van medewerkers). In het rapport zijn concrete aanbevelingen
meegenomen met betrekking tot procesoptimalisatie.

 

Functie:Projectmedewerker Juridische Leergang

 

Na het Action Learning project ‘Juridische Leerfabriek 71’ waarbij we de opleidingsbehoefte van juridische medewerkers hebben opgehaald, is het aan onze trainee om deze inzichten te implementeren. Door middel van het matchen van de behoeften aan bestaande opleidingsinstituten zetten we een duurzame nieuwe leergang op. Onder de naam ‘Rechtsacademie’ ontwikkelen we een dynamisch opleidingsaanbod. Welke we in de toekomst zullen blijven evalueren. Om zo met de behoeften van medewerkers en landelijke ontwikkelingen mee te groeien.

 

Functie: Projectleider evaluatie en implementatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

 

Tijdens deze opdracht neemt de trainee deel aan de pilot LAA geëvalueerd (d.m.v. documentstudie, interviews en sessies). Ook doet de trainee een voorstel voor een structurele implementatievorm. Deze wordt ook in de praktijk gebracht. Tevens werkt de trainee als adviseur voor de wethouder en burgemeester (zowel mondeling als schriftelijk).

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29