• Voltooide opdrachten ministerie van BZK

Voltooide opdrachten bij het ministerie van Binnenlandse zaken en koningsrelaties

Functie: Contentmanager

 

De opdracht van deze trainee: Het instellen van een overkoepelend redactioneel artikel bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidsuitgaven (KOOP). Dit is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een collega-stagiair en onze trainee inventariseren de redactionele taken die worden uitgevoerd bij de organisatie. Tevens inventariseren zij de wensen van interne medewerkers. Daarnaast krijgen zij informatie van leden van de redacties van andere overheidsinstellingen (Ministerie van Algemene Zaken, de Nederlandse belastingdienst) Collectors Office, Rijkswaterstaat, UBR en het UWV).

In januari 2017 begon de ontwikkeling van de redactie bij KOOP. Tijdens deze opstartfase was de trainee de coördinator van de redactie. Als coördinator was de trainee verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en succesvolle overdracht van redactionele taken.

 

Functie: Policy officer

 

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de trainee betrokken bij het programma Effectief contact met de overheid. Dit maakt deel uit van het cluster AWB-beleid. Dit programma is verantwoordelijk voor de kwaliteit van besluitvormings- en juridische processen. Het programma verbetert de communicatie tussen burgers en overheid op verschillende gebieden.

De focus van de trainee als beleidsadviseur is, onder andere, de manier waarop contact tussen overheid en burgers in het besluitvormingsproces – voorafgaand aan de openbare raadpleging – zou kunnen worden verbeterd.

Een ander probleem waar de trainee aan werkt is de ontwikkeling van een uitgebreide, effectieve en efficiënte geschillenbeslechting binnen het sociale domein. De trainee is ook betrokken bij het analyseren van gegevens uit verschillende onderzoeken die ze hebben uitgevoerd voor het programma Effectief contact met de overheid. Tenslotte assisteert de trainee bij de organisatie van verschillende evenementen en bijeenkomsten.

Link naar de website van het programma (de website is in het Nederlands): http://prettigcontactmetdeoverheid.nl

 

Functie: Medewerker Kenniscentrum Prettig Contact met de Overheid

 

Bij deze traineeship opdracht is de trainee verantwoordelijk voor het stimuleren en ondersteunen van overheidsorganisaties in het toepassen van de informele aanpak. Daarnaast zorgt de trainee voor het opstellen modelregeling voor bezwaren en klachten. Ook verzorgt de trainee een inventarisatie en aanpak van knelpunten rondom het horen (bijv. ambtelijk horen en bezwaaradviescommissies).

Een ander onderdeel is het verzorgen van een handleiding informele aanpak in de behandeling van Wob-verzoeken. Tenslotte houdt de trainee zich bezig met het organiseren van conferenties en (regio)bijeenkomsten.

 

Functie: Datamanager

 

Als datamanager is de trainee actief bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). In de functie als datamanager is de trainee verantwoordelijk voor het Nationaal dataportaal van de Nederlandse overheid: data.overheid.nl. De trainee behandelt onder andere dataverzoeken van gebruikers van data.

Daarnaast biedt de trainee hulp aan overheidsorganisaties bij het openen van data. Relatiemanagement speelt een grote rol binnen deze functie. De trainee verricht verder diverse werkzaamheden, met name op data, technologisch, juridisch en beleidsmatig gebied

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29