• Voltooide opdrachten gemeente Utrecht

Voltooide traineeship opdrachten bij gemeente Utrecht

Functie: Coördinator Privacy en informatiebeveiliging

 

De trainee werkt binnen het organisatieonderdeel Werk & Inkomen. Hier is de trainee verantwoordelijk voor verschillende projecten in het kader van privacy en informatiebeveiliging. Hieronder vallen het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG) normen en de uitvoering van Privacy Impact Assessments. Daarnaast heeft de trainee de verantwoordelijkheid voor de bewustwordingscampagne. Ook geeft de trainee presentaties en beantwoord deze vragen van collega’s over dit onderwerp.

 

Functie: Projectmedewerker

 

Binnen de Gemeente Utrecht wordt het zaaksysteem uitgerold.
Bij Stadsbedrijven ondersteunt de trainee bij deze uitrol. Dit doet de trainee middels het geven van trainingen over zaakgericht werken. De trainee schrijft hiervoor ook instructies voor de gemeente ambtenaren.

 

Functie: Projectleider Innovatie en ICT

 

Bij de Gemeente Utrecht werkt deze trainee aan meerdere projecten voor de afdeling F&H. De trainee is onder andere verantwoordelijk voor de aanschaf van een applicatie die het flexwerken in het gebouw kan bevorderen. Om dit tot een succes te maken moet de trainee rekening houden met de eisen van meerdere stakeholders en deze langs de ambitie van de Gemeente Utrecht houden. De grootste uitdaging is een platform creëren tussen de verschillende stakeholders waaruit een brede draagkracht ontstaat. Daarnaast heeft onze trainee een rol in het vaststellen van een visie voor de afdeling F&H binnen de Gemeente Utrecht. Utrecht is een vooruitstrevende organisatie  maar het is nog niet altijd tastbaar welke plaats facilitair en ICT hierbinnen inneemt.

 

Functie: Informatie- en procesadviseur

 

De trainee werkt als informatie- en procesadviseur bij de gemeente Utrecht op de afdeling Publiekszaken. Daar is de trainee vooral bezig met vraagstukken en bewustwording rondom privacy & veiligheid als het gaat om informatiestromen, systemen en processen. Daarnaast is de trainee eindverantwoordelijk voor de gegevensleveringsovereenkomsten die betrekking hebben op het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). De trainee is bezig om deze overeenkomsten, plus het proces wat daarbij hoort, te digitaliseren en te versnellen.

 

Opleidings programma tijdens traineeship bij de overheid

Functie: Implementatieadviseur Zaakgericht Werken

 

Als Implementatieadviseur Zaakgericht Werken draagt de trainee verantwoordelijkheid voor de gebruiksvriendelijkheid en ondersteuning van het zaaksysteem waar de Gemeente Utrecht mee werkt. In dit zaaksysteem zijn alle werkprocessen digitaal ingericht door het team waarvan de trainee uit maakt. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is het noodzakelijk om een communicatiebrug te slaan tussen de enerzijds inhoudelijke systeembeheerders en de anderzijds praktische uitvoerders. Dit doet de trainee door de juiste vragen te stellen, de processen op detailniveau in kaart te brengen en de informatie uit te vragen die nodig is om de technische inrichting te kunnen voltooien. Dit met het doel om het gebruikersbelang centraal te stellen en het zaakgericht werken zo optimaal mogelijk te faciliteren.

 

Functie: Projectleider

 

Bij deze opdracht voor gemeente Utrecht is de trainee verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle werkprocessen van de verschillende clusters van de afdeling Facilitair en Huisvesting. Aan de hand van deze processen en de wensen van de gebruikers het (archief)systeem (Digiplaza) opnieuw inrichten. Vervolgens de bewaartermijnen vanuit de selectielijst aan deze processen koppelen om zo recordmanagement uit te kunnen voeren en te voldoen aan de Archiefwet. De rol van de trainee is het in kaart brengen van de processen, het (her)inrichten van Digiplaza en bewustwording creëren voor recordmanagement onder de werknemers. Hiernaast ben is de trainee projectleider van diverse innovatieve ICT-projecten.

 

Functie: Decentrale Information Security Officer & Recordsmanager

 

Bij deze opdracht voor de gemeente Utrecht fungeert de trainee als decentrale Information Security Officer (DISO) & Recordsmanager voor het organisatieonderdeel Publiekszaken.

 

Functie: Researcher

 

De trainee speelt een belangrijke rol als onderzoeker tijdens de monitor over het gebruik van nationale basisregisters. Deze wordt uitgevoerd in samenwerking met drie andere gemeenten (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Daarnaast geeft de trainee advies over communicatie. Ook organiseert de trainee werksessies. Tenslotte was de trainee medeverantwoordelijk voor de organisatie van de laatste vergadering.

 

 

 

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29

  Welkom op onze website!

  Momenteel zijn we druk bezig met het vernieuwen van onze site en de informatie daarop. Houd er dus rekening mee dat sommige informatie verouderd kan zijn.