• Voltooide opdrachten gemeente Eindhoven

Voltooide opdrachten bij gemeente Eindhoven

Functie: Projectsecretaris Gemeentelijke ICT-samenwerking

 

Voor het CIO Office (strategisch informatieadviseurs) vervult de trainee  opdrachten op het gebied van communicatie. Zo houdt de trainee zich onder andere bezig met de matching van de geplande activiteiten in het i-jaarplan met het gemeente brede collegeprogramma. Eventuele inconsistenties stemt de trainee af met de betrokkenen. Tevens houdt de trainee zich bezig met het zichtbaar maken van de projecten van CIO Office. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het nieuwe intranet. Een afwisselende rol, waarbij de trainee veel leert over de grote uitdagingen die op de gemeentelijke informatievoorziening afkomen.

Functie: Projectsecretaris Regionaal Inkoopteam Zorg

 

Het regionaal inkoopteam bestaat uit de inkooporganisaties van Eindhoven, Helmond, Dommelvallei+ en Peelgemeenten. Middels deze samenwerking is met 21 gemeenten een PDC (producten- en dienstencatalogus) voor alle 2e lijns Jeugdzorg en voor 5 gemeenten ook de WMO 2e lijnsbegeleiding geregeld. Als projectsecretaris bewaakt de trainee planningen en voortgang van het regionaal inkoopteam en bijbehorende werkgroepen. Daarnaast zorgt de trainee voor een goede voorbereiding van overleggen en monitoring van acties. Daarnaast ondersteunt de trainee het inkoopteam van de gemeente Eindhoven daar waar nodig.

 

Functie: Programma Management Ondersteuner

 

Als PMO is de trainee werkzaam voor en betrokken bij het gehele programma ‘Basis op Orde, Graag Gedaan’ en biedt zowel centraal als op de diverse lijnen ondersteuning. Doel van het programma is het inrichten en implementeren van een bedrijfsmatige en innovatie infrastructuur binnen de gemeentelijke organisatie, om adaptief mee te kunnen bewegen in de steeds snellere technologische en maatschappelijke veranderingen. We denken en handelen hierin van buiten naar binnen. De taken bij deze traineeship opdracht bestaan uit het opzetten en bewaken van structuur en sturen op deadlines. Verder houdt de trainee zich bezig met het opstellen van management info, notuleren tijdens diverse sessies en overleggen en de vertaalslag maken naar concrete actiepunten. Tenslotte wordt inbreng op operationeel, tactisch en strategisch niveau gevraagd.

 

Functie: Trainee Inkoop en Contractmanagement Sociaal Domein

 

De gemeente Eindhoven koopt producten uit de Jeugdwet, WMO en Participatiewet in doormiddel van bestuurlijk aanbesteden. Bij deze opdracht begeleidt de trainee dit proces en is medeverantwoordelijk voor het op een juiste manier contracteren van zorgaanbieders. Daarnaast werkt de trainee er aan om dit aanbestedingsproces gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

 

Functie: Medewerker zorginkoop sociaal domein

 

Bij deze opdracht bij de gemeente Eindhoven is de trainee medeverantwoordelijk voor de implementatie en verbetering van een inkoop ondersteunend systeem; Negometrix. de rol van de trainee is Negometrix door ontwikkelen en het proces gebruikersvriendelijker en efficiënter maken. Hiervoor werkt de trainee onder andere samen met de leverancier van het systeem, de zorgaanbieders, ICT, functioneel beheer, administratie, en contractmanagement. Daarnaast ondersteunt de trainee bij een grote regionale samenwerking voor de jeugdzorg voor 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Er bestaat één uniforme Producten en Dienstencatalogus (PDC) inclusief geobjectiveerde tarieven. Deze wordt ontwikkeld in samenwerking met de zorgaanbieders. Deze nieuwe PDC is geïmplementeerd in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

 

Functie: Adviseur Transformatie Sociaal Domein

 

Bij de Gemeente Eindhoven is de trainee verantwoordelijk voor de implementatie van een zorginkoop ondersteunend systeem. Hiervoor brengt de trainee het inkoopproces in kaart  en voert een knelpuntenanalyse uit. Vervolgens richt de trainee het nieuwe systeem zo in dat het proces efficiënter en eenduidiger kan verlopen en afspraken beter gedocumenteerd worden. De trainee onderhoudt het contact met de leverancier van het systeem, de zorgaanbieders en interne klanten over de implementatie.

Daarnaast werkt de trainee mee aan de transformatie van het sociaal domein, met name de invulling van de decentraliseerde zorg (jeugdwet, WMO, participatiewet).

 

Functie: Medewerker Transformatie Sociaal Domein / Scrum Master

 

Als scrum master is de trainee medeverantwoordelijk voor de effectiviteit van de scrumteams in de transformatie van het Sociaal Domein en de implementatie van Agile/Scrum binnen de gemeente. Hierbij draagt de trainee bij aan het opbouwen van de multidisciplinaire teams. De trainee coacht twee teams (primair proces en sturingsinformatie). Daarnaast faciliteert de trainee in het plannen en organiseren. Maar ook in het behalen van resultaten en in het vergroten van het zelforganiserend en lerend vermogen. Ook speelt de trainee een rol in het positioneren van de teams in de organisatie en het meenemen van de organisatie in het Agile/Scrum werken.

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29

  Welkom op onze website!

  Momenteel zijn we druk bezig met het vernieuwen van onze site en de informatie daarop. Houd er dus rekening mee dat sommige informatie verouderd kan zijn.