• Voltooide opdrachten gemeente Apeldoorn

Voltooide opdrachten bij de gemeente Apeldoorn

Functie: Programma-assistent digitale dienstverlening

 

Onze trainee werkt als programma-assistent digitale dienstverlening. Hier werkt de trainee aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners van gemeente Apeldoorn. Dit door uitvoering en invulling te geven aan het programma dienstverlening. De projecten tijdens het traineeship liggen op het gebied van e-formulieren, kanaalsturing, klantreizen en Blockchain.

 

Functie: medewerker sociaal wijkteam

 

Bij het sociaal wijkteam van de gemeente Apeldoorn fungeert de trainee als casemanager. Dit doet de trainee binnen de hulpverlening aan multiprobleem huishoudens.  Bij deze huishoudens is veelal sprake van meervoudige en complexe problematiek.

Tot de taken behoren onder andere het opstarten van het hulpverleningstraject, het uitvoeren van hulpverlenende taken binnen een systeem (zowel psychosociaal als praktisch-materiëel). Maar ook het coördineren en monitoren van het hulpverleningsproces rondom een systeem en het beleggen van multi-disciplinaire overleggen met samenwerkingspartners. In het sociaal wijkteam werken professionals vanuit meerdere disciplines. Dit doen zij om samen tot een integraal en effectief zorgaanbod te komen.

 

Functie: Zorgcoördinator Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe

 

Het Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe is een tweedelijns
meld- en coördinatie-punt voor jonge moeders in multi-probleem
situaties. Het doel van het coördinatiepunt is de aard en de omvang van de problematiek van jonge moeders in beeld brengen. Dit om zorg te coördineren en te monitoren. Maar ook om tekorten en gebreken in het aanbod te signaleren. Vervolgens vergroten zij de toegankelijkheid van de instellingen voor de doelgroep.

 

Functie: Junior Adviseur

 

Bij deze traineeship opdracht is de trainee verantwoordelijk voor de organisatie van de netwerkbijeenkomst “samen innoveren in de zorg – de cliënt centraal”. Deze bijeenkomst is voor de sectoren zorg en IT uit regio Gelderland in samenwerking met de Relatiemanager Bedrijven. Daarnaast ondersteunt de trainee de Programmamanager Cultuur bij de beoordeling van beschikkingen. Maar ook ondersteunt de trainee bij de uitwerking van culturele vraagstukken en de evaluatie van de huidige amateurkunstregeling.

 

Functie: Junior Financieel Adviseur 

 

Bij deze opdracht is de trainee vanuit het team financieel en bedrijfskundig advies medeverantwoordelijk voor de begrotingscyclus van de gemeente. Centraal staan de transitie naar nieuwe planning en control software (LIAS), de ombouw van de begroting conform nieuwe BBV-richtlijnen en het samenstellen van het boekwerk. Daarnaast is de trainee betrokken bij de interne controle en een lean traject.

 

Functie: Junior projectleider financiën

 

Vanuit de eenheid Financiën is de trainee werkzaam voor het implementatieteam van de regionale belastingsamenwerking Tribuut. Tribuut is een nieuwe organisatie die de belastingprocessen uitvoert voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Hier is de trainee medeverantwoordelijk voor het opzetten van de financiële organisatie, de planning en control cyclus, interne controles en budgetbeheer.

 

Functie: Projectleider vertrouwensexperiment en Secretaris MT Activerium Werkplein 

 

Hoe kun je intrinsieke motivatie stimuleren? Dat is een vraag die centraal staat bij het vertrouwensexperiment. De gemeente Apeldoorn doet onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en bijstandsgerechtigden. Ze willen weten wat het effect is van minder regels opleggen voor bijstandsgerechtigden en meer ruimte geven voor eigen initiatief om aan het werk te komen of om weer te participeren in de samenleving. Dit onderzoek duurt twee jaar. De trainee leidt dit project. Daarnaast is de trainee secretaris van het managementteam.

Functie: Secretaris MT Activerium Werkplein Apeldoorn

 

Bij Werkplein Activerum ondersteunt de trainee het MT waar nodig en optimaliseert  de verbinding tussen staf en MT. De trainee verzorgt meerdere agenda’s, waarbij de trainee let op de inhoud van de agenda’s an sich maar ook onderling. Op die manier wordt er over de gehele linie integraal over dezelfde onderwerpen gesproken, welke aansluiten bij het eenheidsplan. Verder sluit de trainee aan en denkt ik mee bij verschillende projecten, waarvan sommige ook gecoördineerd worden door de trainee.

 

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29