• Voltooide opdrachten gemeente Amsterdam

Voltooide opdrachten bij de gemeente Amsterdam

Functie: Projectsecretaris Inkoop Jeugdhulp

 

In het jaar 2018 zijn er forse budget overschrijdingen geconstateerd in het sociaal domein in de regio Amsterdam. Om grip op de situatie te krijgen is een taskforce in het leven geroepen. De trainee is hier verantwoordelijk voor verschillende project managementtaken. Zoals het maken en bijhouden van planningen en een risicomatrix. De trainee heeft nauw contact met de verschillende werkgroepen en benoemt de knelpunten. In een tweewekelijkse monitor koppel de trainee de bevindingen terug aan het hoger management en zoeken ze naar oplossingen.

 

Functie: Adviseur Informatiebeveiliging

 

Als medewerker informatiebeveiliging houdt de trainee zich bezig met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Dit binnen het cluster Ruimte & Economie van de gemeente Amsterdam. De werkzaamheden betreffen onder andere het prioriteren en implementeren van maatregelen. Maar bijvoorbeeld ook het monitoren en bewaken van de voortgang en het vergroten van de bewustwording rondom informatiebeveiliging.

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29