• Voltooide opdrachten gemeente Almere

Voltooide opdrachten bij de gemeente Almere

Functie: Programmasecretaris Energy on Upcycling

 

De komende jaren zal Almere blijven groeien. Het Almere van de toekomst is een westelijkgeoriënteerde stad met circa 60.000 nieuwe woningen ten opzichte van 2010. Daarnaast is er een forse groei in het aantal arbeidsplaatsen. In deze groeiopgave ziet Almere kansen voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van onder andere energie, afval en circulaire economie. Almere wil in 2022 zowel energieneutraal als afval loos zijn. Daarbij kiezen ze voor co-creatie met bewoners, ondernemers en instellingen. En voor samenwerking met provincie en regio.

Als programmasecretaris heeft de trainee een veelzijdig takenpakket. De trainee heeft bijvoorbeeld uitvoerende taken als het voorbereiden van agenda’s, maar schrijft ook veel inhoudelijke stukken. Daarnaast organiseert de trainee meerdere events zoals het Platform Circulair Flevoland (4x pj) en deelname aan Innovation Expo (4 okt 2018). Tevens werkt de trainee aan verschillende projecten omtrent circulaire economie. Zo werkt de trainee o.a.  aan de opening van het Upcyclecentrum en het Citylab.

 

Functie: Informatiemanagement trainee

 

De innovatieagenda

Bij dit project ondersteunt de trainee de competitie Upcycle City. Dit is een aanbestedingswedstrijd voor bedrijven met een innovatief plan op het gebied van upcycling van afvalstoffen.

De Flevo Campus

De Flevo campus is een groeiend netwerk van onderzoekers, studenten en bedrijven. Allen houden zij zich bezighouden grootstedelijke voedselvraagstukken. Tijdens het traineeship houdt de trainee zich hier voornamelijk bezig met het uitdragen van de Flevo Campus. De trainee doet dit door middel van events, communicatie en secretariële ondersteuning.

 

Functie: Programmasecretaris Almere 2.0

 

Programmalijn 4: Versterken Verblijfsplekken: Toerisme, Recreatie en Cultuur Projectondersteuner Expertise Centrum

Het programma Almere 2.0 richt zich op de verstedelijking van Almere. Als programmasecretaris van de programmalijn Versterken Verblijfsplekken richt de trainee zich op drie sleutelprojecten: Oostvaardersplassen, Kustzone Poort en het stadscentrum. In het kader van de aanstaande Omgevingswet en de veranderende rol van de overheid werkt de trainee in Kustzone Poort aan  het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief dataonderzoek middels antropologisch veldwerk. Tenslotte is de trainee voor het Expertisecentrum bezig met het realiseren van een Learning Lane rondom programma- en projectmanagement.

 

Functie: Junior Adviseur Financieel Beheer

 

Vanuit team grootboek analyseert de trainee het proces rondom inkomende subsidies bij de verschillende diensten. Deze analyse dient als input ter vereenvoudiging van het rekeningschema.  Daarnaast is de trainee betrokken bij een lean project ter verbetering van het bestel- en crediteurenproces.

 

Functie: Projectmedewerker

 

Initiatievenloket
Almere is op zoek naar kansen om ideeën en idealen van bewoners beter zichtbaar te maken. Bewoners de ruimte geven om met hun initiatieven de stad verder tot bloei te laten komen. Hiervoor is het noodzakelijk om één plek in te richten bij de gemeente waar initiatiefnemers terecht kunnen met hun idee. De rol van de trainee ligt mede in het in kaart brengen van de werkprocessen en het optimaliseren hiervan. Hierbij kijken ze ook naar de vraag welke middelen er nodig zijn, en hoe we het stuk informatiemanagement regelen.

Programma Almere 2.0
Met het programma Almere 2.0 werken ze aan de verstedelijking van Almere. Hiervoor zijn vijf programmalijnen opgesteld. De trainee ondersteunt twee van die programmalijnen; de een over het versterken van de leer- en werkomgeving, de ander over het versterken van verblijfsplekken in de stad. De taken van de trainee zijn divers en bestaan uit onder andere het voorbereiden van overleggen met bestuurders, de verslaglegging hiervan en het organiseren van activiteiten ten behoeve van bepaalde projecten binnen de programmalijnen.

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29