• Voltooide opdrachten belastingsamenwerking West Brabant

Voltooide opdrachten bij de Belastingsamenwerking West-Brabant

Functie: Adviseur Informatiebeveiliging

 

De trainee wordt bij deze opdracht bij de Belastingsamenwerking West-Brabant ingezet als junior Informatiemanager. De trainee houdt zich hierbij bezig met een drietal vraagstukken. Allereerst het tactisch en strategisch implementeren van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten). Waardoor belangrijke data die gemeenten en de BWB verzamelen zorgvuldig gebruikt en bewaard worden. Daarnaast de implementatie van het verrekenen van kubieke meter naar vierkante meter. Dit in het kader van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Als laatste houdt de trainee zich bezig met het aanbestedings- en implementatieproject van een belastingsysteem voor lokale belastingheffing en -inning.

 

Functie: Projectondersteuner BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten)

De norm voor informatiebeveiliging onder gemeenten wordt door de VNG in 2018 aangescherpt. Voor de belastingsamenwerking West-Brabant is het van belang om in kaart te krijgen hoe de organisatie er op dit vlak momenteel voor staat. En waar het in de toekomst naar toe wil. Samen met ervaren medewerkers van de organisatie gaat de trainee kijken hoe zij op een effectieve en efficiënte manier het gat tussen het behaalde en gewenste resultaat kunnen verkleinen. Als verbinder en ondersteuner van het project brengt de trainee de kennis van verschillende medewerkers bij elkaar in een informatiebeveiligingsplan.

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29