• Voltooide opdrachten Service Centrum Drechtsteden

Voltooide opdrachten bij het service centrum Drechtsteden

Functie: Informatieadviseur

 

Als informatieadviseur draagt de trainee bij aan de invoering van het nieuwe Klant Zaak en Archief (KZA) systeem van de Drechtsteden. De Drechtsteden is een gemeentelijke samenwerking van zeven verschillende gemeenten waaronder Dordrecht. Zij hebben hun bedrijfsvoering ondergebracht in dit servicecentrum. Door de invoering van dit nieuwe systeem zijn de gemeentes binnen deze samenwerking binnenkort in staat om op een hoogwaardige manier zaakgericht en digitaal te werken. Tegelijkertijd voldoen de Drechtsteden daarmee aan de archiefwetgeving en de nieuwe AVG-wetgeving die onlangs is ingegaan. Om dit systeem te implementeren is structurele samenwerking nodig met veel verschillende partijen die intensief contact met elkaar onderhouden. Als informatieadviseur probeert de trainee in de schoenen te staan van de proceseigenaren die te maken krijgen met dit nieuwe systeem en hun wensen te verwerken tijdens de implementatie.

 

Functie: Facilitair Adviseur

 

De trainee houdt zich bij deze opdracht als facilitair adviseur bezig met het verduurzamen en meer circulair maken van het SCD (en hopelijk in de toekomst ook de Drechtsteden). Voor facilitaire zaken wordt tijdens het traineeship ook gewerkt aan een aantal losse projecten; het verbeteren van afvalscheiding en het inrichten van nieuwe vergaderruimtes  Daarnaast is de trainee ook bezig met het uniformeren van de werkwijze van vastgoedbeheer. De trainee brengt werkprocessen in kaart. Door standaarden te ontwikkelen gaat het hele team op dezelfde wijze werken.

 

Functie: Adviseur Duurzaamheid/Circulaire Economie

 

Als projectleider en adviseur facilitaire zaken houdt de trainee zich bezig met verschillende uiteenlopende projecten; van toegangsbeveiliging tot aan een medewerkers onderzoek. Daarnaast zijn duurzaamheid en circulaire economie thema’s die een steeds grotere rol spelen voor de afdeling facilitair. Samen met collega’s kijkt de trainee hoe zij deze ontwikkeling een plek kunnen geven binnen het SCD en bij de klantorganisaties.

 

Functie: Informatieadviseur

 

Binnen de Drechtsteden wordt er een compleet nieuw klant, zaak- en archiefsysteem uitgerold. Binnen deze uitrol voert onze trainee de functie van informatieadviseur uit. Dit wil zeggen dat deze alle gemeente de huidige processen vertaalt naar de nieuwe situatie van het klant, zaak –en archiefsysteem. Het is daarnaast erg belangrijk om samen met alle gemeenten te onderzoeken of de nieuwe werkwijze goed functioneert en of alle gemeenten het eens zijn met deze werkwijze. Hiervoor organiseert de DisGover trainee, samen met collega’s, verschillende sessies.

 

Functie: Informatieadviseur

 

In deze rol als informatieadviseur bij Servicecentrum Drechtsteden vindt onze trainee aansluiting bij verschillende projecten die alles te maken hebben met informatiesystemen. Een groot project waar de trainee nu mee bezig is, is bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw klant, zaak- en archiefsysteem. Specifiek houdt deze trainee zich bezig met werkprocessen in kaart brengen en adviseren over het inrichting van gemeentelijke werkprocessen binnen dit systeem. Een uitdagende opdracht en het creëren van draagvlak hiervoor is misschien nog wel de grootste.

 

Functie: Projectleider Digitale Dienstverlening

 

Als projectleider van team Ondersteuning & Ontwikkeling grijpt de trainee mogelijkheden aan om de dienstverlening te moderniseren en te verbeteren. Denk aan projecten als het implementeren van een nieuw Klant-, Zaak- en Archiefsysteem. Of bijvoorbeeld een Klant ContactSysteem, de pilot van de digitale aanvraag van een rijbewijs. Maar ook het chat & whatsappkanaal, nudging technieken voor de websites en project startups. Of het omsluiten van managementinformatie. Deze uitdagende en veelzijdige functie brengt de trainee in contact met veel verschillende afdelingen en lagen van de organisatie.” Geen dag is hetzelfde, de verantwoordelijkheid is groot en de sfeer is geweldig. Wat een fijne baan heb ik!” aldus de trainee op deze opdracht.

 

Functie: informatieadviseurService centrum Drechtsteden traineeship

 

Weer een traineeship opdracht als informatieadviseur. Bij deze opdracht vormt de trainee als informatieadviseur de schakel tussen de klant en het informatiesysteem. Het is de taak van de trainee om informatievraagstukken te verzamelen binnen de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, om hier vervolgens advies over te kunnen geven. De trainee analyseert, verzamelt en brengt informatievraagstukken van de klant in kaart om vervolgens het juiste informatiesysteem, systeembeheerder of stukje informatie hieraan te koppelen. Dit om te komen tot effectieve en innovatieve oplossingen. Dit doe ik door aansluiting te vinden bij vele projecten, te praten met stakeholders en het netwerk continu te verbreden.

 

Functie: Projectleider dienstverlening

 

Bij deze opdracht is de trainee projectleider van meerdere projecten die als doel hebben om de dienstverlening naar de burgers van de Drechtsteden te verbeteren. De trainee vervult een verbindende rol tussen management, medewerkers en klanten. Tevens verzorgt de trainee de coördinatie van projecttaken en sturing van projectteam. Tenslotte verzorgt de trainee rapportages en beleidsadvies.

Projectthema’s bij deze opdracht (o.a.):
Procesanalyse, digitalisering burgerzaken, zaakgericht werken, datagestuurd werken. social messaging (Livechat, WhatsApp, Webcare), digitale identificatie, identiteitsfraude, klantreizen, kanaalsturing, digitale handtekening, klantcontact, digitalisering burgerlijke stand.

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29

  Welkom op onze website!

  Momenteel zijn we druk bezig met het vernieuwen van onze site en de informatie daarop. Houd er dus rekening mee dat sommige informatie verouderd kan zijn.