• Voltooide opdrachten gemeente Dordrecht

Voltooide opdrachten bij de gemeente Dordrecht

Functie: Projectleider Digitale Dienstverlening

 

Bij de Gemeente Dordrecht maakt de trainee onderdeel uit van het team Ondersteuning en Ontwikkeling. Zij plannen en verzorgen diverse ontwikkeltrajecten voor de Dienstverlening van een zestal gemeenten: de Drechtsteden. Binnen deze afdeling leidt de trainee tijdens de traineeship opdracht uiteenlopende projecten met als doel de dienstverlening continu een beetje beter te maken. Onder andere houdt de trainee zich bezig met het digitaliseren van producten en diensten, doorontwikkeling van de Newsroom, optimaliseren van Klant Signaal Management en verbeteren van rapportagetools. Kortom, een veelzijdige opdracht waarbinnen de trainee de ruimte krijg om te experimenteren in de praktijk.

 

Functie: Clustermanager Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling

 

Met een team van sterke professionals is de trainee verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente Dordrecht en de opdrachtgeversrol aan de GR Drechtsteden (Service Centrum Drechtsteden). Daarnaast is de trainee verantwoordelijk voor het team Bestuur en Strategie met onder meer de strategisch bestuurlijke ondersteuning en public affairs taak.

 

Functie: Trainee Informatiemanagement

 

Tijdens deze traineeship opdracht houdt de DisGoveraar zich bezig met het schrijven van werkinstructies. Ook heeft de trainee als taak het maken van procestekeningen van 8 processen binnen de afdeling burgerzaken. Dit is ten behoeve van de introductie van een nieuw zaaksysteem bij de gemeente Dordrecht.

 

Functie: Adviseur afdeling Veiligheid

 

Bij deze traineeship opdracht doet de trainee onderzoek door middel van documentstudie, interne en externe interviews, participatie en het bezoeken van bijeenkomsten/lezingen.
Daarnaast doet de trainee kennis op over radicalisering en polarisatie, preventieve netwerken en activiteiten en handelingsperspectieven bij (mogelijke) spanningen/polarisatie. Ook adviseert de trainee de gemeente over de mogelijkheden om de sociale stabiliteit te bevorderen in Dordrecht (een deel hiervan is al in de praktijk gebracht).

 

Functie: Projectmanager/beleidsadviseur Dienstverlening

 

In de rol als projectmanager fungeert de trainee als adviseur en sparringpartner van teamleiders, afdelingshoofden en de directeur. Bij Dienstverlening Drechtsteden leidt de trainee daarnaast verschillende projecten. Alles in de context van de reorganisatie en de daarbij nieuw opgerichte organisatie Dienstverlening Drechtsteden. In deze functie is de trainee verantwoordelijk voor o.a.:
– Het opzetten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband
– Het implementeren van nieuwe vormen van (digitale) dienstverlening
– Het optimaliseren van (werk)processen, werkinstructies en het borgen van kennis
– Het monitoren van, en sturen op (gewenste) resultaten

 

Functie: Projectleider dienstverlening Dienstverlening

 

Als projectleider Dienstverlening van de gemeente Dordrecht leidt de trainee verschillende projecten in het kader van het nieuw op te richten samenwerkingsverband ‘Dienstverlening Drechtsteden’. Deze projecten hebben betrekking op het digitaliseren van de informatievoorziening en het optimaliseren van de dienstverlening zoals:
– Het opzetten van een samenwerkingsverband tussen Bureau Toezicht en Publieksdiensten
– Implementeren van nieuwe werkprocessen
– Het oprichten van een geboorteloket in het Albert Schweitzer Ziekenhuis

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29