Yoran Nijenbanning

Mijn intrinsieke motivatie om een maatschappelijk georiënteerd traineeship te doorlopen wordt gedreven door mijn sterke verlangen om actief bij te dragen aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en het bevorderen van vooruitgang in Nederland. Mijn diepgaande interesse in domeinen zoals politiek, geschiedenis, geografie en bredere maatschappelijke ontwikkelingen zijn hiervoor mijn drijfveer. Ik geloof dat binnen de overheid het mogelijk is een positieve verandering teweeg te brengen en ben vastbesloten om hierin een verschil te maken. Binnen DisGover zie ik de unieke mogelijkheid om de overheid van binnen te verkennen, te begrijpen en actief aan haar doelen bij te dragen. Door de combinatie van mijn kennis, vaardigheden en toewijding, samen met de mogelijkheden die DisGover mij biedt hoop ik mij tijdens het traineeship als young professional optimaal te kunnen ontwikkelen en mijn potentieel waar te maken.

Werkervaring

Periode

Juni 2023 - heden

Organisatie

Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI)

Functie

Projectadviseur coördinatie Open op Orde en Actieve Openbaarmaking & IHH

Omschrijving

De Wet open overheid (Woo) is in 2022 ingegaan, het gedeelte dat gaat over het actief openbaar maken van informatie moet nog uitgewerkt worden en binnen het cluster Open op Orde werk ik aan het operationaliseren van de 17 informatiecategorieën die in de wet staan. Daarnaast ben ik actief in RDDI-brede activiteiten, waaronder de directrice voorbereiden op overkoepelende overleggen met de opdrachtgever en stelselpartijen (overige organisaties opererend binnen dit werkveld).

Opleiding

Periode

2021 - 2023

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

MA Internationale Betrekkingen - Geopolitiek en Connectiviteit

Periode

2014 - 2020

Onderwijsinstituut

Hanzehogeschool Groningen

Studie

Facility Management FIB (BSc)

Action Learning Projecten

Project

Ontwikkelen van een Serious Game (burgerparticipatie in het beleidsproces) - Provincie Zuid-Holland

Rol

Secretaris

Omschrijving

In opdracht van provincie Zuid-Holland een serious game ontwikkelen met als doel de burger te betrekken bij het beleidsproces.