• DisGoveraars

    Maak kennis!

Vincent Grubben

Trainee overheid Vincent

Dat de overheid voor verschillende grote uitdagingen staat weet iedereen. Maar hoe pak je deze uitdagingen aan en draag je bij aan een eerlijkere en daadkrachtigere overheid? 

Mijn interesse in deze vraag en het publieke domein is sinds mijn studie ‘Management van de Publieke Sector’ alleen maar gegroeid. Na het opdoen van voornamelijk veel theoretische kennis, vond ik het dan ook de hoogste tijd om daadwerkelijk binnen de overheid aan de slag te gaan. Het traineeship van DisGover biedt hiervoor de ideale mogelijkheid. Doordat je tijdens het traineeship binnen verschillende thema’s werkt, kom je in korte tijd met veel actuele onderwerpen in aanraking. Ook doe je ervaring op met verschillende rollen bij uiteenlopende overheidsorganisaties, waardoor je waardevolle inzichten krijgt over het functioneren van de overheid. Dit alles maakt dat ik na mijn traineeship een zo goed mogelijk beeld heb van waar mijn passie ligt en op welke manier ik het beste kan bijdragen aan een betere overheid.

 

Werkervaring

Periode

April 2023 - december 2023

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Functie

Project- en programmaondersteuner Ruimte en Leefomgeving

Omschrijving

Als project- en programmaondersteuner binnen het team Ruimte en Leefomgeving heb ik voornamelijk een coördinerende en faciliterende rol. Ik fungeer als spin in het web van het programmateam met tal van verantwoordelijkheden. Zo ben ik niet alleen verantwoordelijk voor de communicatie met de bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies, maar behoort het organiseren van meerdaagse vergaderingen en het bewaken van actiepunten ook tot mijn takenpakket. De afgelopen maanden heb ik mij vooral beziggehouden met het evalueren van een landelijk programma op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-stelsel). Door met de verschillende provinciale deelnemers in gesprek te gaan, zijn belangrijke verbeterpunten in kaart gebracht.

Opleiding

Peride

2022 - 2023

Onderwijsinstituut

KU Leuven

Studie

Master of Advanced Studies in European Policies and Public Administration (MEPP)

Periode

2021 - 2022

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

MS Management van de Publieke Sector

Periode

2017 - 2020

Onderwijsinstituut

Vrije Universiteit Amsterdam

Studie

BS Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Action Learning Projecten

Project

Gas Eraf!

Rol

Projectlid

Omschrijving

Gas Eraf! Maar hoe dan? Hoe geeft de Gemeente Pijnacker-Nootdorp haar ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn het beste vorm? Tot nu toe hebben gemeentelijke initiatieven van Pijnacker-Nootdorp nog onvoldoende draagvlak gecreëerd om huiseigenaren te laten overstappen naar een warmtepomp of warmtenet. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ons gevraagd een strategie te ontwikkelen die huiseigenaren aanmoedigt om de nodige aanpassingen aan hun woning te doen, om het gezamenlijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn te halen.

Project

Doortrappen

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het programma Doortrappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gericht op het bevorderen van de fietsveiligheid onder ouderen. Met verschillende initiatieven worden 55-plussers gestimuleerd om langer veilig te blijven fietsen, met als doel dat tegelijkertijd het aantal fietsongelukken in deze doelgroep flink afneemt. Hoewel de aanpak in veel gemeente aardig lijkt te werken, blijken de initiatieven in de gemeente Amsterdam minder aan te slaan. Aan mij en mijn mede-trainees de taak om de oorzaken hiervan te achterhalen en met creatieve oplossingen te komen.

Project

Digicampus

Rol

Projectlid

Omschrijving

DigiCampus heeft de ambitie om de samenwerking tussen overheid, onderwijs, inwoners en het bedrijfsleven te verbeteren. Dit doen ze voornamelijk op het gebied van digitale dienstverlening. Binnen dit thema zijn wij als groep trainees gevraagd om bij te dragen aan ontwikkelen van een opschalingslab, met als doel het verbeteren van de samenwerking tussen digitale startups en overheidsinstellingen. Uiteindelijk hebben we zowel een ‘Serious Game’ als een ‘Roadmap’ ontwikkeld, waarmee beide partijen elkaar eerder, sneller en beter kunnen vinden.