• DisGoveraars

    Maak kennis!

Valerie Box

Trainee overheid ValerieMenselijk gedrag vind ik onwijs interessant. Vandaar dat ik ervoor heb gekozen om een master gedragsverandering te volgen. Met mijn kennis over menselijk gedrag wil ik de wereld steeds een stukje mooier maken. Onder andere door mensen te helpen bij het maken van gezondere, veiligere en duurzamere keuzes.

Op welke manier ik mijn kennis in wil zetten, weet ik nog niet precies. Het doen van een traineeship was daarom voor mij een logische stap. Ik zie DisGover als een kans om het werkveld binnen de overheid te verkennen. Om op deze manier te achterhalen welke organisatie en functie (het beste) bij me past.

Werkervaring

Periode

April 2024 - Heden

Organisatie

Café Collectief

Functie

Projectlid

Omschrijving

Als projectlid van Café Collectief stimuleer ik namens +anderen en DisGover samenwerking in én met het publieke domein. Dit betekent dat ik actief verhalen ophaal over de succesfactoren van samenwerking, waarmee ik belangrijke vaardigheden zoals netwerken, interviewen en analyseren ontwikkel. Daarnaast is het ook mijn verantwoordelijkheid om de opgehaalde kennis op een creatieve wijze te delen, door middel van een podcast, LinkedIn pagina en een fysiek evenement.

Periode

Oktober 2023 - Maart 2024

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Gedragsadviseur

Omschrijving

Als gedragsadviseur word ik ingezet op verschillende projecten binnen de gemeente. Met mijn menselijke blik op vraagstukken en mijn gedragskennis geef ik advies aan collega’s om bij te dragen aan een passende aanpak waarbij de burger centraal staat. Daarnaast werk ik 2 dagen per week bij de Gedragswerkplaats van de GGD Amsterdam. Bij de gedragswerkplaats kunnen collega’s terecht met vraagstukken die te maken hebben met gedrag. Wij geven advies over de aanpak en bieden richtingen aan voor interventies. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat menselijk gedrag in ieder project wordt meegenomen.

Periode

Januari 2023 – oktober 2023

Organisatie

Provincie Gelderland

Functie

Assistent-projectleider

Omschrijving

Afgelopen jaar is er een organisatiebreed project opgezet op gebied van privacy en de AVG. Het doel van het project is om als provincie beter te voldoen aan de AVG. Als assistent-projectleider zorgde ik ervoor dat het project in goede banen werd geleid. Op deze manier droeg ik een steentje bij aan de stijging van het volwassenheidsniveau op gebied van privacy.

Opleiding

Periode

2021 - 2022

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Master Gedragsverandering

Periode

2016 - 2020

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Bachelor Psychologie

Action Learning Projecten

Project

Roken in de Publieke Ruimte (Gemeente Zwijndrecht)

Rol

Projectleider

Omschrijving

In 2040 wil Nederland een rookvrije generatie gerealiseerd hebben. De volgende stap die genomen wordt richting een rookvrije generatie is een rookverbod in speeltuinen en op sportterreinen, per 2025. De gemeente Zwijndrecht streeft naar een rookvrije generatie, maar wil daarbij ook een voorbeeldrol innemen en dat uitstralen naar inwoners. De ambitie is daarom dat de grond rondom het gemeentehuis ook rookvrij zal zijn. Wijzen naar anderen dat ze roken niet meer mogen faciliteren, maar zelf wel ruimte hiervoor bieden, dat rijmt niet met elkaar. Daarom is dit project tot stand gekomen. Het doel van het project is om een concrete en duurzame aanpak te ontwikkelen om het gebied rondom het gemeentehuis van Zwijndrecht rookvrij te maken.

Project

Doortrappen

Rol

Projectlid

Omschrijving

We hielden ons binnen dit project bezig met de vraag ‘Waarom slaat de Doortrappen aanpak minder goed aan in Amsterdam dan in de randgemeenten?’. Doortrappen is een landelijke aanpak die veilig fietsen onder 55 plussers wil stimuleren. De complexiteit van de stad Amsterdam in combinatie met de complexiteit van het vraagstuk brengt een leuke uitdaging met zich mee. Door in gesprek te gaan met de Amsterdammer en verschillende professionals probeerden we te sturen op een effectievere gedragsverandering.

Project

Summer School

Rol

Projectlid

Omschrijving

Met onze projectgroep zorgden wij voor de invulling van het zomerprogramma voor de trainees van (We Care to) DisGover. Op basis van co-creatie probeerden wij een zomerprogramma neer te zetten dat aansluit bij de behoeften van onze trainees, opdrachtgevers en de maatschappij.