• DisGoveraars

    Maak kennis!

Sander van der Zwet

Begeleiding DisGover Sander

Vanuit mijn achtergrond als bedrijfskundige, lag de stap naar de publieke sector niet voor de hand.
De belangrijkste reden dat ik toch deze keus gemaakt heb, komt voort uit mijn verlangen om een
daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een beter Nederland. Met mijn bedrijfskundige achtergrond
ben ik in staat organisatievraagstukken multidisciplinair te benaderen, om zo tot de kern te komen.
Mijn primaire interesse ligt in het samenspel tussen mensen, ICT en de processen. Een juist
samenspel hiervan biedt kansen voor effectieve bedrijfsvoering en opent de deuren om bureaucratie
en administratieve lastendruk te verminderen. Eenvoud is immer beter dan twee fout.

Werkervaring

Periode

Augustus 2019 - heden

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Verandermanager Sociaal Domein

Omschrijving

Door decentralisatie in 2015 hebben gemeenten extra verantwoordelijkheden met
daaraan gerelateerde taken binnen het sociaal domein fors uitgebreid. Dankzij de decentralisaties kunnen gemeenten een samenhangend en integraal beleid voeren bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Dit leidt tot complexe veranderopgaven in een veld dat volop in beweging is. Met onder andere de herinrichting van bedrijfs- en werkprocessen op een effectieve en efficiënte wijze, draag ik mijn steentje bij aan een betere dienstverlening.

Opleidingen

Periode

2017 - 2018

Onderwijsstituut

Radboud Universiteit

Studie

Msc Strategic Management

Periode

2013 - 2017

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Bsc Bedrijfskunde

Action Learning Projecten

Project

Publieksbalie

Rol

Project lid

Omschrijving

De ontwikkeling van de digitale dienstverlening in gemeenteland is in een stroomversnelling geraakt de afgelopen jaren. Toch valt er nog veel te verbeteren! In ons action learning project gaan wij op jacht naar het grootste knelpunt in de gemeentelijke dienstverlening.  Hierbij is het belangrijk dat inwoners en ondernemers centraal staan. Vervolgens organiseren we eind 2019 een hackathon om samen met creatieve experts aan de slag te gaan met mogelijke oplossingen.