• DisGoveraars

    Maak kennis!

Sander van der Zwet

Begeleiding DisGover Sander

Vanuit mijn achtergrond als bedrijfskundige, lag de stap naar de publieke sector niet voor de hand.
De belangrijkste reden dat ik toch deze keus gemaakt heb, komt voort uit mijn verlangen om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een beter Nederland. Met mijn bedrijfskundige achtergrond ben ik in staat organisatievraagstukken multidisciplinair te benaderen, om zo tot de kern te komen.
Mijn primaire interesse ligt in het samenspel tussen mensen, ICT en de processen. Een juist samenspel hiervan biedt kansen voor effectieve bedrijfsvoering en opent de deuren om bureaucratie en administratieve lastendruk te verminderen. Eenvoud is immer beter dan twee fout.

Na afronding van het traineeship ben ik als coach bij het kernteam van DisGover aan de slag gegaan. Dit combineer ik met inhoudelijke opdrachten, gericht op informatiemanagement, innovatie en bedrijfsvoering.

Werkervaring

Periode

Augustus 2021 - heden

Organisatie

DisGover

Functie

Coach

Omschrijving

Als (inhoudelijk) coach begeleid ik de trainees op hun opdrachten en opleidingsprojecten en voer ik voortgangs- en evaluatiegesprekken met de trainees. Naast mijn rol als coach adviseer ik over de strategie van DisGover en onderhoud ik enkele relaties van DisGover.

Periode

Maart 2022 – januari 2023

Organisatie

Provincie Zuid-Holland

Functie

Projectleider

Omschrijving

Binnen het programma ‘Digitaal Zuid-Holland’ werk ik als projectleider aan een tweetal projecten.

1. Het Grenzeloos Datalandschap; dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland waarbij data, kennis en technologie op een structurele wijze uitgewisseld wordt om grensoverschrijdende opgaven binnen de provincie op te kunnen pakken.

2. Het Nationaal Programma Landelijk gebied; met een gebiedsgerichte aanpak realiseren we een optimale en integrale planning van functies zodat schaarse ruimte efficiënt en effectief benut kan worden ten dienste van de maatschappelijke opgaven in die gebieden.

Periode

Maart 2021 – maart 2022

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Functie

Projectleider digitale agenda

Omschrijving

Als projectleider bij het programma ‘Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)’ ben ik verantwoordelijk voor het vergroten van de uitvoeringskracht en het concreet opleveren van resultaten. De 3 projecten die ik leidt zijn:
1) Invoering van de Wet Open Overheid
2) Het opzetten van een interprovinciaal gegevenswoordenboek
3) Experimenteren & uitrollen van de Digital Twin

Belangrijkste resultaten en verantwoordelijkheden:
• Het opstellen van projectplannen;
• Adequaat inspelen op belemmeringen in de uitvoering;
• Voorzitten van werkgroepen en bijeenkomsten;
• Interprovinciaal draagvlak creëren;
• Opstellen van voortgangsrapportages;
• Kruisbestuiving zoeken met andere projecten binnen het IDA.

Periode

Augustus 2020 – maart 2021

Organisatie

Gemeente Almere

Functie

Kwartiermaker digitalisering

Omschrijving

Vanuit het traineeship van DisGover geef ik het programma rondom Digitale Volwassenheid vorm. Dit gaat over de organisatorische, informatietechnische en technologische uitdagingen van de digitale transformatie. Wat heeft de organisatie nodig om effectiever de digitale innovatieambities te realiseren? Een veranderkundige opgave met een flinke informatiecomponent.

Periode

Augustus 2019 - augustus 2020

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Verandermanager Sociaal Domein

Omschrijving

Vanuit het traineeship van DisGover richt ik mij op de bedrijfsvoering van het Sociaal Domein. Door middel van gedegen informatievoorziening voorzie ik het management, maar ook de afdeling beleid, met handvatten om effectief te kunnen sturen. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de oplevering van het raadsdashboard, met KPI´s over het functioneren van het sociaal domein.

Opleidingen

Periode

2017 - 2018

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Msc Strategic Management

Periode

2013 - 2017

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Bsc Bedrijfskunde

Action Learning Projecten

Project

Publieksbalie

Rol

Project lid

Omschrijving

De ontwikkeling van de digitale dienstverlening in gemeenteland is in een stroomversnelling geraakt de afgelopen jaren. Toch valt er nog veel te verbeteren! In ons action learning project gaan wij op jacht naar het grootste knelpunt in de gemeentelijke dienstverlening.  Hierbij is het belangrijk dat inwoners en ondernemers centraal staan. Vervolgens organiseren we eind 2019 een hackathon om samen met creatieve experts aan de slag te gaan met mogelijke oplossingen.