• DisGoveraars

    Maak kennis!

Roos van Zeggeren

HR DisGover Roos

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen, wat hen drijft en hoe zij het meest uit zichzelf kunnen halen.
Tijdens mijn eigen traineeship heb ik de kracht van de missie en visie van DisGover zelf mogen ervaren door de groei die ik toen als persoon heb doorgemaakt. Voor mij was de logische vervolgstap dan ook om deze kracht en inzichten aan anderen, dus nieuwe trainees mee te geven door hen voor DisGover te enthousiasmeren en hen te coachen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarom ben ik na mijn traineeship uitgestroomd binnen het kernteam van DisGover in de rol van HRM-verantwoordelijke, waarbij ik elke dag potentiële DisGoveraars ontmoet en hen, als de match wederzijds is, coach binnen hun ontwikkeltraject tot ambtenaar van de toekomst. Een dynamische rol waar ik elke dag ontzettend van geniet!

Werkervaring

Periode

Januari 2023 - heden

Organisatie

DisGover

Functie

HRM-verantwoordelijke & Insights Coach

Omschrijving

Als HRM-verantwoordelijke ben ik (eind)verantwoordelijk voor de instroom van enthousiaste, nieuwe ambtenaren van de toekomst, de beste match tussen trainee en (opdracht)gever, onboarding en alle andere HRM-gerelateerde zaken. Daarnaast ben ik als Insights Discovery Practitioner verantwoordelijk voor het coachen van de trainees op basis van hun drijfveren en persoonlijke voorkeuren. Dit doe ik zowel 1-op-1 in coaching als in teamcoaching binnen de Action Learning opleiding.

Periode

Mei 2021 - januari 2023

Organisatie

DisGover

Functie

Begeleider en HRM-verantwoordelijke

Omschrijving

Als coach begeleidde ik de trainees op hun opdrachten, in hun Action Learning projecten en in hun persoonlijk ontwikkelingstraject tot ambtenaar van de toekomst. Als HRM-medewerker voerde ik kennismakingsgesprekken met mensen die geïnteresseerd zijn in het traineeship en dacht ik mee over het matchen van trainees aan onze opdrachten.

Periode

Januari 2021 - mei 2021

Organisatie

Gemeente Zaanstad, afdeling Kennis

Functie

Procescoördinator Pact Poelenburg

Omschrijving

Gemeente Zaanstad heeft in 2020 i.s.m. zo’n 20 partners Pact Poelenburg/Peldersveld vastgesteld, waarin zij met elkaar de verbinding aangaan voor een langdurige (minimaal 20 jaar) gezamenlijke inzet voor de wijken Poelenburg en Peldersveld. Het Pact is opgebouwd uit 3 grote opgaven: Wonen, Participatie&Armoede en Jeugd. Binnen opgave Jeugd heb ik als procescoördinator gewerkt binnen het Uitvoeringsplan voor jongeren in de leeftijdscategorie 12-23 jaar. Samen met middelbare scholen/MBO, het jongerenwerk en het jeugdteam zijn verschillende actielijnen geformuleerd die de komende 5 jaar uitgevoerd gaan worden in de wijken. Daarnaast heb ik een kort jongeren-participatietraject opgezet.

Periode

April 2020 - mei 2021

Organisatie

Gemeente Zaanstad, domein Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Informatie- en Contractmanagement

Functie

Informatiemanager / procesadviseur

Omschrijving

Bij afdeling Informatie- en Contractmanagement binnen het sociaal domein van Zaanstad heb ik meegewerkt aan verschillende trajecten. Ik heb meegewerkt aan verandertraject Eigen Regie, waarbij de gemeente haar inwoners meer zelf wil laten beslissen wanneer zij bij de gemeente aankloppen met een vraagstuk. Daarnaast heb ik het proces van de nieuwe regeling mantelzorgwaardering ingericht, online brainstormtool Mural gemeentebreed geïmplementeerd, kwalitatief onderzoek gedaan naar ervaringen van ambtenaren met thuiswerken in coronatijd, en het meten van cliëntervaring bij de Jeugdteams geïmplementeerd.

Periode

Januari 2020 - april 2020

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Implementatie-ondersteuner VTH

Omschrijving

De VTH-afdelingen (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) van alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam gaan over op een nieuw, eenzelfde zaaksysteem. Als implementatieondersteuner ontwikkel en geef ik trainingen aan de eindgebruikers van het systeem. Ik denk mee over opleidingsmateriaal en verzorg de communicatie omtrent de implementatie naar de afdeling toe via wekelijkse updates. Ook bied ik na de livegang van het systeem nazorg aan de afdeling d.m.v. floorwalking.

Periode

Juni 2019 - december 2019

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Projectsecretaris programma Digitale Transitie / CIO Office

Omschrijving

Bij de gemeente Hilversum was ik binnen de afdeling Interne Advisering actief als projectsecretaris binnen het programma Digitale Transitie. Dit programma heeft als doel om informatiemanagement en de werkprocessen hiervan optimaal te laten aansluiten bij de maatschappelijke opgaven en strategische doelen van de gemeente. Onderdelen hiervan zijn o.a. het inrichten en beheren van concern- portfoliomanagement informatiemanagement, het (administratief) ondersteunen van het CIO Office (bestaande uit directie en afdelingsmanagers) door bijv. notuleren en opstellen agenda’s, het voorbereiden, begeleiden en in besluitvormingsproces brengen van nieuwe i-trajecten zoals de vervanging van het zaaksysteem en communicatie binnen de organisatie. Ook hield ik me bezig met datagestuurd werken en het opstellen van leidende principes (‘de bedoeling’ van je organisatie) en architectuurprincipes.

Opleidingen

Periode

2016-2018

Onderwijsinstituut

Tilburg University

Studie

Master of Science Victimology and Criminal Justice

Periode

2011-2015

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Action Learning Projecten

Project

Lingewaardige Service

Rol

Projectleider

Omschrijving

Om de dienstverlening te verbeteren heeft de gemeente Lingewaard een aantal dienstverleningsconcepten ontwikkeld. Maar wat betekenen deze concepten nu eigenlijk voor de dagelijkse praktijk van de ambtenaren? Aan ons de taak om deze vertaalslag te maken en het gesprek over en reflectie op de concepten te stimuleren binnen de organisatie. Zo bevorderen wij het bewustzijn dat Lingewaard-ambtenaren in een dienstverlenende organisatie werken. Wij zetten hier gamification voor in en ontwikkelen een aantrekkelijke en leerzame game!

Project

Burgerspraak

Rol

Projectlid

Omschrijving

Hoe motiveer je een beleidsmaker om burgers actief te betrekken bij het vormen van beleid? In opdracht van DigiCampus probeerden we met team Burgerspraak antwoord te geven op deze vraag. Er zijn talloze manieren om burgers te betrekken bij beleidsvorming, maar toch maakt niet elke beleidsmaker daar gebruik van. Hoe kijken beleidsmakers naar co-creatie? Voor het project interviewden we kennisdragers en organiseerden we online bijeenkomsten.

Project

DigiTalk

Rol

Projectlid

Omschrijving

Digitale transformatie, wat is dat? Bekende voorbeelden hiervan zijn Uber en Netflix. Maar kan de overheid digitaal transformeren? En (waarom) willen we dat eigenlijk? En hoe zit het met digitale transformatie en publieke waarden zoals democratie en transparantie? Veel vragen, weinig antwoorden. Action Learning project DigiTalk duikt in opdracht van de provincie Zuid-Holland in dit vraagstuk en gaat het gesprek aan met verschillende ambassadeurs op dit onderwerp om samen tot handvatten en antwoorden te komen.

Project

UnQover

Rol

Projectlid

Omschrijving

Elke dag kom je het wel tegen in het nieuws: de problemen rondom synthetische drugs zijn eindeloos en daarmee prioriteit voor de politie: drugsafval, geweld, liquidaties, wetgeving… zomaar een greep uit de problemen. Maar waar te beginnen? Mijn action learning project UnQover duikt, in opdracht van Q Politie Oost Nederland, in de wereld van synthetische drugs. Wij gaan op zoek naar een vernieuwende oplossing voor dit probleem, zodat de Q Politie deze oplossing als pilot kan gaan testen binnen de politieorganisatie.