• DisGoveraars

    Maak kennis!

Pelle de Hamer

Inherent aan een achtergrond in sociale wetenschappen, is een brede interesse in de maatschappij en de vraagstukken waarmee we te kampen hebben. De uitdagingen waar we als Nederland tegenover staan zijn complex en vragen adequaat optreden van de overheid: hoe mooi is het dat je daar als trainee aan kan bijdragen en daadwerkelijk impact kan hebben op de wereld om je heen? Wat het traineeship van DisGover in dit kader zo waardevol maakt, is het feit dat ik de ruimte krijg om middels verschillende opdrachten en Action Learning projecten uit te zoeken op wat voor onderwerp en bij wat voor organisatie ik het best pas, om zo de grootst mogelijke steen bij te dragen aan de transitie naar een duurzaam, sociaal en democratisch gezond Nederland.

Werkervaring

Periode

Januari 2024 - heden

Organisatie

Provincie Flevoland

Functie

Teamlid opgaveteam Wonen

Omschrijving

Naar verwachting neemt het aantal inwoners van de Provincie Flevoland in zo’n 30 jaar toe van 450 duizend tot 700 duizend. Dat betekent niet alleen dat er zo’n 100 duizend woningen gebouwd moeten worden, maar ook dat ervoor gezorgd moet worden dat de voorzieningen (sociaal, infrastructureel e.d.) meegroeien met de samenleving. De transitie naar een circulair en duurzaam Nederland staat daarin centraal. Essentieel in dit proces is om medeoverheden en allerlei andere organisaties met elkaar te verbinden en zo te komen tot een integrale aanpak van de woningbouwopgave.

Periode

Juli 2023 - december 2023

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Functie

Project- en programmaondersteuner

Omschrijving

Met de regionale economie als drijver achter verschillende maatschappelijke transitieopgaven houden wij ons als team Regionale Economie bezig met een divers aanbod aan actuele onderwerpen. Kerntaken van het IPO zijn hierin belangenbehartiging en kennisdeling. Als PPO’er is mijn rol voornamelijk coördinerend en faciliterend. Daarnaast ben ik op meer inhoudelijk vlak aangesloten bij een traject rondom Ruimtelijke Economie waarbij afstemming tussen provincies omtrent de invulling van de ruimtelijke puzzel wordt gezocht, en lever ik input op de programmalijn Circulaire Economie.

Opleiding

Periode

2021-2022

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

MSc Political Science, track Comparative Politics

Periode

2020-2021

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

MSc Human Geography, track Political Geography

Periode

2017-2020

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

BSc Sociale Geografie en Planologie

Action Learning Projecten

Project

Gas Eraf!

Rol

Projectlid

Omschrijving

Gas Eraf! Maar hoe dan? Hoe geeft de Gemeente Pijnacker-Nootdorp haar ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn het beste vorm? Tot nu toe hebben gemeentelijke initiatieven van Pijnacker-Nootdorp nog onvoldoende draagvlak gecreëerd om huiseigenaren te laten overstappen naar een warmtepomp of warmtenet. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ons gevraagd een strategie te ontwikkelen die huiseigenaren aanmoedigt om de nodige aanpassingen aan hun woning te doen, om het gezamenlijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn te halen.

Project

Samenwerken in Ecosystemen

Rol

Projectlid

Omschrijving

Als team Samenwerken in Ecosystemen (SIE) zijn we voor de Koninklijke Landmacht bezig met een project rondom Camp Innovation. Camp Innovation is een innovatiehub van de Landmacht, waar zij in samenwerking met kennisinstellingen en het MKB graag willen komen tot oplossingen voor transitieopgaven, die zoveel civiel als militair ingezet kunnen worden. Denk aan innovaties die ingezet kunnen worden voor het circulair bouwen van woonwijken en voor het circulair bouwen van kampementen tijdens missies. Vraag aan ons is om een beeld te breengen van wat goed werkt binnen het ecosysteem, maar vooral van welke drempels er op dit moment zijn én hoe deze drempels verlaagd kunnen worden om er zo voor te zorgen dat de samenwerking binnen het ecosysteem tot haar volle potentie kan komen.