• DisGoveraars

    Maak kennis!

Jojanneke Wolzak

In mijn werk streef ik ernaar om een maatschappelijk doel te dienen en wil ik graag een bijdrage leveren aan een eerlijke samenleving. Tijdens mijn studie ervoer ik steeds meer betrokkenheid bij onderwerpen zoals democratie, burgerschap en sociale en economische ongelijkheid binnen de internationaal en nationaal georiënteerde geschiedenis. Het ontwikkelen van een kritisch en breed denken in politieke en maatschappelijke vraagstukken is mijn drijfveer. Ik geloof dat het benaderen van deze onderwerpen vanuit verschillende disciplines leidt tot een genuanceerde visie en zorgvuldige beleidsbeslissingen.

Werkervaring

Periode

December 2023 - heden

Organisatie

Cocensus

Functie

Projectmedewerker WOZ-waardering

Omschrijving

Cocensus is de partner voor het integraal waarderen, heffen en invorderen van decentrale belastingen en de kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de lokale heffingen te borgen voor gemeenten in Noord-Holland. Tijdens mijn opdracht draag ik bij aan een breed verbetertraject voor het WOZ-proces. Het is mijn verantwoordelijkheid om de uitvoering van de Wet WOZ te herzien en verbeteringen aan te dragen om het draagvlak voor het verbetertraject bij verschillende partijen te vergroten.

Periode

September 2023 - december 2023

Organisatie

VNG Realisatie

Functie

Projectsecretaris / Projectcoördinator Omnichannel

Omschrijving

In het programma Omnichannel van VNG Realisatie lever ik als projectmedewerker ondersteuning aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de dienstverlening van verschillende gemeenten in Nederland. VNG Realisatie stelt de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Ik ben verantwoordelijk voor de planning, de uitvoering van effectmetingen van dit programma en de organisatie van grote evenementen in het kader van Omnichannel.

Opleiding

Periode

2021 - 2022

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij

Periode

2017 - 2020

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Bachelor Liberal Arts and Sciences (hoofdrichting Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief)

Action Learning Projecten

Project

Gas Eraf!

Rol

Projectlid

Omschrijving

Gas Eraf! Maar hoe dan? Hoe geeft de Gemeente Pijnacker-Nootdorp haar ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn het beste vorm? Tot nu toe hebben gemeentelijke initiatieven van Pijnacker-Nootdorp nog onvoldoende draagvlak gecreëerd om huiseigenaren te laten overstappen naar een warmtepomp of warmtenet. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ons gevraagd een strategie te ontwikkelen die huiseigenaren aanmoedigt om de nodige aanpassingen aan hun woning te doen, om het gezamenlijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn te halen.

Project

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt - Cedris

Rol

Projectlid

Omschrijving

Hoe kunnen we het systeem zo inrichten dat de arbeidsmarkt toegankelijker wordt voor jongeren die thuiszitten? In opdracht van Cedris gaan we aan de slag met deze vraag. De komende maanden proberen wij samen de kloof tussen jongeren en werk te verkleinen.