• DisGoveraars

    Maak kennis!

Iris Suurmond

Trainee Overheid IrisDoor mijn interesse in de politiek en maatschappij wist ik dat ik  graag binnen de overheid wou werken. Vanwege mijn brede interesse in verschillende maatschappelijke vraagstukken wist ik alleen nog niet waar mijn passie echt lag. Het traineeship van DisGover heeft mij aangetrokken omdat ik ervaring kan opdoen met verschillende overheidsorganisaties en verschillende vraagstukken. Zo krijg ik de kans om mijn plekje te vinden binnen het overheidslandschap.

Werkervaring

Periode

Oktober 2023 - heden

Organisatie

Gemeente Lingewaard

Functie

Trainee versterking dienstverlening

Omschrijving

Als trainee versterking dienstverlening houdt ik mij bezig met het verbeteren van de dienstverlening richting inwoners. Dit doe ik door beleid op te stellen op het gebied van dienstverlening, door processen te verbeteren en door de samenwerking tussen verschillende domeinen te stimuleren.

Periode

September 2023 - oktober 2023

Organisatie

+anderen

Functie

Projectlid

Omschrijving

In opdracht van DisGover en +anderen haalde ik samen met deze projectgroep verhalen op over samenwerking op maatschappelijke opgaven. Ons doel was succes- en faalfactoren van samenwerken in kaart te brengen en deze te bundelen om bij te dragen aan betere samenwerkingen op complexe maatschappelijke opgaven in het publieke domein.

Periode

Januari 2023 – augustus 2023

Organisatie

Provincie Gelderland

Functie

Projectleider leermodule Business Datastewards

Omschrijving

Mijn verantwoordelijkheid was het ontwikkelen van leermodules en trainingen voor Business Datastewards. Hiervoor haalde ik behoeftes op, stemde ik af met collega’s bij Leren en Ontwikkelen en vertaal ik het beleid en de verschillende rollen en processen naar video’s, trainingen en e-learnings. Daarnaast maak ik deel uit van het project Data voor Gelderland waarin ik hielp bij het implementeren van het dataregister en ik ondersteunde in het projectmanagement.

Opleiding

Periode

2020 - 2022

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Master Sociale Geografie

Periode

2019 – 2020

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Pre-master Sociale Geografie

Periode

2015 – 2019

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

Psychologie

Action Learning Projecten

Project

Transitieskills in de bouwsector

Rol

Projectleider

Omschrijving

Onze twee opdrachtgevers, Leren voor morgen en Building Changes, hebben ons de vraag gesteld hoe de bouwsector zich goed kan voorbereiden op de transities die eraan komen of al bezig zijn. Wij gaan ons met dit project vooral focussen op het imago van de bouwsector en de instroom van nieuwe mensen. We willen graag in samenwerking met de sector ons project vormgeven om zo tot een mooie gedragen oplossing te komen!

Project

Cedris

Rol

Projectlid

Omschrijving

In opdracht van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, ging ik samen met mijn projectgroep aan de slag om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit deden we door in gesprek te gaan met deze jongeren en hun perspectieven te delen met beslissingsbevoegde instanties.

Project

WIAL Nederland

Rol

Projectlid

Omschrijving

In opdracht van WIAL Nederland bracht ik samen met mijn projectgroep Action Learning onder de aandacht binnen de overheid. We verdiepten ons in de kennis achter Action Learning, die wij overdroegen in de vorm van een inspiratiesessie die gebruik maakt van Action Learning.