• DisGoveraars

    Maak kennis!

Femke Halve

Trainee overheid Femke

Werkervaring

Periode

September 2023 - Heden

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Gedragsonderzoeker

Omschrijving

Afdeling Verkeer & Openbare Ruimte

Periode

December 2022 - Augustus 2023

Organisatie

UWV

Functie

Strategisch beleidsadviseur / gedragswetenschapper

Omschrijving

UWV wil in haar dienstverlening meer rekening houden met het doenvermogen van burgers. Daarom is er een doenvermogentoets ontwikkeld; deze helpt om het beleid en de processen, en daarmee ook de dienstverlening van UWV mensgerichter in te richten. De komende maanden zal ik ondersteunen bij de verdere implementatie van de doenvermogentoets op de afdeling Strategie, Beleid & Kenniscentrum.

Opleiding

Periode

2020 - 2021

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Social, Health & Organisational Psychology

Periode

2019 - 2020

Onderwijsinstituut

Erasmus Universiteit Rotterdam

Studie

Minor Voeding- en leefstijlzorg bij gezondheid, zwangerschap en ziekte tijdens de levensloop

Periode

2017 - 2020

Onderwijsinstituut

Erasmus Universiteit Rotterdam

Studie

Psychologie

Action Learning Projecten

Project

Doortrappen

Rol

Projectlid

Omschrijving

Doortrappen, ofwel veiliger fietsen tot je 100e! Het programma Doortrappen van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat vraagt aandacht voor het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen en heeft als ultiem doel om het stijgende aantal fietsongelukken onder ouder wordende fietsers een halt toe te roepen en het liefst terug te dringen. Omdat de huidige aanpak in Amsterdam niet de gewenste resultaten oplevert, ga ik samen met een groep medetrainees aan de slag om de Doortrappen aanpak in de Gemeente Amsterdam te verbeteren.

Project

Datakrachtig Gelderland

Rol

Projectlid

Omschrijving

Met een groep medetrainees breng ik in opdracht van de Provincie Gelderland de behoeften in kaart van Gelderse gemeenten op het gebied van data-uitwisseling. Tegelijkertijd leggen we de basis voor een duurzame data-community tussen provincie, gemeenten en andere partners.