• DisGoveraars

    Maak kennis!

Femke Halve

Trainee overheid Femke

Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom gedragen mensen zich niet altijd zo gezond, duurzaam of veilig als dat we zouden willen? En hoe kunnen we die kennis gebruiken om bij te dragen aan hedendaagse maatschappelijke uitdagingen? Dit zijn vragen waar ik mij graag in verdiep. Mijn drang om het menselijk gedrag te begrijpen was zo sterk, dat ik mijn studie psychologie heb bezegeld met een master in gedragsverandering. Met deze kennis op zak hoop ik bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, voornamelijk op thema’s als gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit, verkeersveiligheid, sociale zekerheid, participatie en onderwijs. Het traineeship van DisGover biedt mij de kans om verschillende projecten, thema’s en rollen binnen de overheid te ervaren om te ontdekken wat bij mij past en hoe ik mijzelf wil ontwikkelen.

Werkervaring

Periode

September 2023 - heden

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Gedragsonderzoeker

Omschrijving

Binnen het team Onderzoek en Kennis van de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte houd ik mij bezig met het toepassen van gedragsinzichten in beleid en projecten op het gebied van (duurzame) mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stad en regio Amsterdam. 

Daarnaast voer ik samen met een team van gedragswetenschappers en een design thinker een strategische verkenning uit naar de toepassing van het gebruikersperspectief bij Verkeer & Openbare Ruimte. Door middel van veel interactie en co-creatie met collega’s brengen we de huidige situatie in kaart en ontwerpen een ‘ideale’ werkwijze. 

Periode

December 2022 - augustus 2023

Organisatie

UWV

Functie

Strategisch beleidsadviseur / gedragswetenschapper

Omschrijving

UWV wil in haar dienstverlening meer rekening houden met het doenvermogen van burgers. Daarom is er een doenvermogentoets ontwikkeld; deze helpt om het beleid en de processen, en daarmee ook de dienstverlening van UWV mensgerichter in te richten. Ik was verantwoordelijk voor de implementatie van de doenvermogentoets op de afdeling Strategie, Beleid & Kenniscentrum. 

Daarnaast maakte ik deel uit van het Expertisecentrum Gedrag, een UWV breed netwerk van gedragswetenschappers dat kennis over menselijk gedrag verzamelt en toepast in de praktijk om de dienstverlening, communicatie en beleid van UWV te verbeteren.

Opleiding

Periode

2020 - 2021

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Social, Health & Organisational Psychology

Periode

2019 - 2020

Onderwijsinstituut

Erasmus Universiteit Rotterdam

Studie

Minor Voeding- en leefstijlzorg bij gezondheid, zwangerschap en ziekte tijdens de levensloop

Periode

2017 - 2020

Onderwijsinstituut

Erasmus Universiteit Rotterdam

Studie

Psychologie

Action Learning Projecten

Project

Gas Eraf!

Rol

Projectlid

Omschrijving

Gas Eraf! Maar hoe dan? Hoe geeft de Gemeente Pijnacker-Nootdorp haar ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn het beste vorm? Tot nu toe hebben gemeentelijke initiatieven van Pijnacker-Nootdorp nog onvoldoende draagvlak gecreëerd om huiseigenaren te laten overstappen naar een warmtepomp of warmtenet. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ons gevraagd een strategie te ontwikkelen die huiseigenaren aanmoedigt om de nodige aanpassingen aan hun woning te doen, om het gezamenlijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn te halen.

Project

Doortrappen

Rol

Projectlid

Omschrijving

Doortrappen, ofwel veiliger fietsen tot je 100e! Het programma Doortrappen van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat vraagt aandacht voor het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen en heeft als ultiem doel om het stijgende aantal fietsongelukken onder ouder wordende fietsers een halt toe te roepen en het liefst terug te dringen. Omdat de huidige aanpak in Amsterdam niet de gewenste resultaten oplevert, ga ik samen met een groep medetrainees aan de slag om de Doortrappen aanpak in de Gemeente Amsterdam te verbeteren.

Project

Datakrachtig Gelderland

Rol

Projectlid

Omschrijving

Met een groep medetrainees breng ik in opdracht van de Provincie Gelderland de behoeften in kaart van Gelderse gemeenten op het gebied van data-uitwisseling. Tegelijkertijd leggen we de basis voor een duurzame data-community tussen provincie, gemeenten en andere partners.

Welkom op onze website!

Momenteel zijn we druk bezig met het vernieuwen van onze site en de informatie daarop. Houd er dus rekening mee dat sommige informatie verouderd kan zijn.