• DisGoveraars

    Maak kennis!

Daan Bulthuis

Trainee overheid Daan

Ik geloof in een overheid die er is voor haar burgers, en die het leven van haar inwoners beter en gemakkelijker maakt. Het is mijn missie om bij te dragen aan zo’n overheid. Ik geloof dat de overheid nog veel meer goeds kan doen, maar dat er hiervoor wel dingen moeten veranderen. Er moet beter en meer samengewerkt worden, en de overheid moet meer gebruik gaan maken van de middelen die er zijn om efficiënter en effectiever te werken. Bij DisGover leer ik de vaardigheden die ik nodig heb om de overheid te vernieuwen en te verbeteren, zodat deze meer maatschappelijke meerwaarde kan creëren voor haar burgers en inwoners.

Werkervaring

Periode

November 2023 – heden

Organisatie

Service Gemeente Dordrecht

Functie

Informatie adviseur

Omschrijving

Als informatie adviseur bij de Service Gemeente Dordrecht houd ik me bezig met het optimaliseren van het KZA-systeem (Klant, Zaak en Archief – systeem) voor de 7 gemeenten uit de Drechtsteden. Dit gaat zowel over het gebruiksvriendelijker maken van het bestaande systeem door problemen te identificeren en op te halen bij gebruikers en samen met hen op zoek te gaan naar werkbare oplossingen. Ook houdt dit in om bestaande technologische ontwikkelingen te integreren in het werk dat in de regio uitgevoerd wordt (bijvoorbeeld door digitale communicatie tussen burger en overheid te optimaliseren door het invoeren van al bestaande oplossingen in de huidige werkprocessen).

Periode

Oktober 2023

Organisatie

DisGover en +Anderen

Functie

Projectlid

Omschrijving

Samen met andere DisGover trainees ben ik deze maand bezig geweest met het ophalen van ervaringen m.b.t. samenwerken in het publieke domein. Deze ervaringen hebben we gebundeld om zo in kaart te brengen welke factoren bijdragen aan een goede samenwerking, en welke factoren samenwerking in het publieke domein vaak bemoeilijken. Aan de hand van deze gebundelde ervaringen wordt een toolbox ontwikkeld die (beginnende) ambtenaren kan helpen om samenwerking in het publieke domein goed te laten verlopen.

Periode

Maart 2023 - september 2023

Organisatie

Provincie Gelderland

Functie

Projectleider Datakrachtig Gelderland

Omschrijving

In mijn rol als projectleider binnen programma Datakrachtig Gelderland was ik verantwoordelijk voor het realiseren van een betere samenwerking tussen de Provincie Gelderland en haar (publieke) partners op het gebied van digitalisering. Ik was verantwoordelijk voor het implementeren en realiseren van de doelstellingen van Datakrachtig Gelderland. Onderdeel hiervan was het bouwen van een platform, het organiseren van een bijeenkomst om samenwerking te bevorderen, het voorzitten van een focusgroep met verschillende belanghebbenden, en het organiseren van kennis-sessies m.b.t. digitalisering en de inzet van data. Daarnaast informeerde ik de gedeputeerde door oa. het schrijven van annotaties.

Opleiding

Periode

2021 - 2022

Onderwijsinstituut

Universiteit Maastricht

Studie

Master European Studies; specialisation: Public Policy, Institutions and Governance

Periode

2016 - 2021

Onderwijsinstituut

Universiteit Maastricht

Studie

Bachelor European Studies

Action Learning Projecten

Project

Transitieskills in de bouwsector

Rol

Projectlid

Omschrijving

Onze twee opdrachtgevers, Leren voor morgen en Building Changes, hebben ons de vraag gesteld hoe de bouwsector zich goed kan voorbereiden op de transities die eraan komen of al bezig zijn. Wij gaan ons met dit project vooral focussen op het imago van de bouwsector en de instroom van nieuwe mensen. We willen graag in samenwerking met de sector ons project vormgeven om zo tot een mooie gedragen oplossing te komen!

Project

Serious gaming

Rol

Projectlid

Omschrijving

In dit project werkte ik aan het ontwikkelen van een Serious Game voor de Provincie Zuid-Holland. Deze Game richt zich op het vergroten van burger participatie bij de woningbouw opgave. 

Project

Datakrachtig Gelderland

Rol

Projectlid

Omschrijving

Als projectlid van Datakrachtig Gelderland heb ik samen met collega’s en ons netwerk van (publieke) partners gewerkt aan het vormgeven van het initiatief Datakrachtig Gelderland. Hiervoor zijn we samen met (publieke) partners van de Provincie op zoek gegaan naar welke belangen er speelden en hoe wij de samenwerking konden verbeteren op het gebied van digitalisering. In deze rol heb ik met name bijgedragen aan het formuleren van de doelstellingen van Datakrachtig Gelderland.