• DisGoveraars

    Maak kennis!

Cemre Ercan

Trainee overheid CemreAls gedreven professional zet ik mij graag in om samenwerking tussen inwoners, organisaties, bedrijven en overheden te bevorderen. Ik vind het belangrijk om waarde te creëren in de werkzaamheden die ik verricht, waarbij het mensen en onze samenleving ten goede komt. Mijn doel is om, onder andere, innovatie, brede welvaart en co-creatie te realiseren. Dit is voor mij niet beperkt tot enkel lokaal of nationaal niveau, maar kan zich ook richten op Europees of internationaal vlak. Ik waardeer constructieve communicatie en samenwerking als teamspeler en benader alles met een groeimindset; men leert door te doen. Het proactief benaderen van vraagstukken vanuit verschillende perspectieven, het aangaan van uitdagingen en het nemen van verantwoordelijkheid zijn voor mij essentieel.

Werkervaring

Periode

Februari 2024 - Heden

Organisatie

Provincie Gelderland

Functie

Beleidsadviseur data

Omschrijving

Als beleidsadviseur data heb ik bij Provincie Gelderland een regisserende en adviserende rol, waarbij ik de linking pin ben tussen de beleid- en datamensen. Ze noemen dat ook wel de data (proces)regisseur. Ik ben medeverantwoordelijk voor het inrichten en verder vormgeven van het proces van monitoring op beleidskeuzes- en programma’s binnen de beleidsteams. De ambitie van de provincie is een gezond, schoon, veilig en welvarend Gelderland. Door bewust en efficiënt met data te werken, kunnen we onze doelen beter en sneller behalen. Het helpt ons ook zicht te krijgen op de huidige situatie en betere keuzes te maken in beleid en uitvoering. Het monitoren en zo nodig bijstellen van onze doelen maakt ons beleid sterker en vergroot onze realisatiekracht. Vanuit het CIO-office is daarvoor de Dataplein methode ontwikkeld om van idee naar een (informatie)product te komen. De methode helpt om de kwaliteit van beleid en uitvoering naar een hoger niveau te tillen en om de datahuishouding op orde te brengen. Zo komt men van ambities en doelen tot concrete vragen, en van informatieproduct tot bruikbare inzichten. Ik ben in ons CDO-team medeverantwoordelijk voor het implementeren en verder vormgeven van deze methode binnen de Provincie.

Periode

Augustus 2023 - heden

Organisatie

Gemeente Zwolle

Functie

Procesadviseur Data Innovatie Expertise Team

Omschrijving

In een tijdperk waar data en innovatie cruciaal zijn, streven we naar de implementatie van dataprojecten door datateams en de vorming van een gespecialiseerd Data Innovatie Expertise Team. Als procesadviseur ben ik verantwoordelijk voor het analyseren en onderzoeken van mogelijkheden voor dit multidisciplinaire team in samenwerking met diverse stakeholders, met de focus op DataGedreven Werken (DGW) en digitale innovatie binnen onze organisatie.

Periode

Februari 2023 - augustus 2023

Organisatie

Gemeente Zwolle

Functie

Programmacoördinator Slimme Samenleving

Omschrijving

Als programmacoördinator was ik samen met de programmamanager verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke koppelkansen en risico’s om zo efficiënt mogelijk de beoogde doelstellingen vast te stellen. Hierbij zorgde ik voor de verbindende schakel tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente, zoals Klimaat, Mobiliteit, Afval, Beheer en Onderhoud. Daarnaast werkte ik vanuit het SLS-programmateam nauw samen met de Alliantie Smart Zwolle om zo een brug te slaan tussen het SLS-programmateam binnen de Alliantie Smart Zwolle en ons netwerk van regionale partners.

Opleiding

Periode

2020 - 2022

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Master International Business (IB) - Business Administration

Periode

2016 - 2020

Onderwijsinstituut

Hogeschool Windesheim (Zwolle)

Hogeschool Windesheim (Zwolle)

Bachelor International Business and Languages

Periode

2019

Onderwijsinstituut

La Salle Barcelona - Ramon Llull University

Studie

Management of Business & Technology

Action Learning Projecten

Project

Transitieskills in de bouwsector

Rol

Projectlid

Omschrijving

Onze twee opdrachtgevers, Leren voor morgen en Building Changes, hebben ons de vraag gesteld hoe de bouwsector zich goed kan voorbereiden op de transities die eraan komen of al bezig zijn. Wij gaan ons met dit project vooral focussen op het imago van de bouwsector en de instroom van nieuwe mensen. We willen graag in samenwerking met de sector ons project vormgeven om zo tot een mooie gedragen oplossing te komen!

Project

Samenwerken in het Ecosysteem - Koninklijke Landmacht

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het Innovatie Team ervaart uitdagingen in de samenwerking met het ecosysteem van diverse organisaties. Aan ons was de taak om te onderzoeken welke mogelijke drempels er zijn en hoe deze verlaagd/verminderd kunnen worden, zodat het team effectief samenwerkingen binnen ecosystemen kan stimuleren.

Project

Het Atrium van de Toekomst - Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem)

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het huidige atrium van het Rijnstate Ziekenhuis voldoet onvoldoende aan de ambities van het ziekenhuis en aan de behoeften van de patiënten, medewerkers en bezoekers. De ambities en behoeften richten zich op vier aspecten: gezondheid/preventie, gastvrijheid, duurzaamheid en innovatie/digitalisering. Aan ons de opdracht om onderzoek uit te voeren en op die manier vorm te geven aan het ‘atrium van de toekomst’. Als team waren wij verantwoordelijk voor het bedenken, vormgeven en creëren van het nieuwe atrium als voor het Rijnstate ziekenhuis. Wij werkten toe naar een concreet eindproduct, dat uiteindelijk heeft geleid tot een combinatie van creatief, innovatief en concreet resultaat, creatief en innovatief (nieuwe generatie) resultaat.