• DisGoveraars

    Maak kennis!

Boris Duysters

Politiek heeft mij al sinds ik een jongen was enorm geïnteresseerd; vaak denk ik na over hoe wet- en regelgeving ons land vorm geven en wat er allemaal beter kan. Door politicologie te studeren ben ik echter in gaan zien hoe moeilijk vele maatschappelijke vraagstukken kunnen zijn en dat vooruitgang niet simpelweg een kwestie is van een nieuwe wet of regel: het vereist een daadkrachtige overheid. Via het traineeship van DisGover wil ik leren hoe ik daar aan bij kan dragen en hoe zo veel mogelijk mensen betrokken kunnen worden bij veranderingsvraagstukken binnen de overheid.

Werkervaring

Periode

April 2024 - Heden

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Project- en Programmaondersteuner Digitalisering

Omschrijving

Bij het Interprovinciaal Overleg – de koepelorganisatie van de Provincies – verleen ik allerlei ondersteunende taken binnen het team digitalisering. Dit houdt in het voorbereiden van vergaderingen, fysieke kennissessies, verslaglegging en nog veel meer. Gedurende mijn opdracht bij het IPO zal ik mij bezighouden met het ondersteunen van de Provincies bij het aansluiten tot het CSIRT (‘Computer Security Incident Response Team’) van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Opleiding

Periode

2021 - 2022

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

MSc Politicologie

Periode

2017 - 2022

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

BA Filosofie

Periode

2016 - 2021

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

BSc Politicologie

Action Learning Projecten

Project

Café Collectief

Rol

Projectlid

Omschrijving

Als projectlid van Café Collectief stimuleer ik namens +anderen en DisGover samenwerking in én met het publieke domein. Dit betekent dat ik actief verhalen ophaal over de succesfactoren van samenwerking, waarmee ik belangrijke vaardigheden zoals netwerken, interviewen en analyseren ontwikkel. Daarnaast is het ook mijn verantwoordelijkheid om de opgehaalde kennis op een creatieve wijze te delen, door middel van een podcast, LinkedIn pagina en een fysiek evenement.