Annet Keijzer

Mensen en de maatschappij hebben mij altijd al geïnteresseerd. Van als kind uren lang mensen willen kijken naar maatschappijleer als lievelingsvak op de middelbare school. Van nature ben ik iemand die problemen graag wil doorgronden en verklaringen zoekt voor gebeurtenissen. Ik koos er daarom voor om sociologie te gaan studeren; hierin kwamen mijn brede interesse voor allerlei maatschappelijke thema’s en  mijn verklaringsdrang mooi samen. Echter, hoe zeer de theorie me ook interesseerde, wist ik na die jaren studeren wel vrij zeker dat mijn toekomst niet in het onderzoeksveld ligt. Liever zou ik aan de slag gaan op een plek waar ik dichtbij de praktijk sta en waarbij mijn inspanningen ook direct effect hebben op de maatschappij. Dit is dan ook de reden dat een carrière binnen de overheid me heel erg aanspreekt. Ik wil me graag inzetten om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken door met praktische, realistische en creatieve oplossingen te komen. Tijdens het traineeship van DisGover hoop ik een beter beeld te krijgen van het werken binnen de overheid door praktijkervaring op te doen binnen verschillende (overheids)organisaties en in verschillende rollen. Ik kijk ernaar uit de komende tijd veel te leren en ervaringen op te doen en een positieve verandering teweeg te brengen. Aan welke verandering ik graag zou willen bijdragen? Meer begrip creëren tussen mensen die, ogenschijnlijk, veel van elkaar verschillen.

Werkervaring

Periode

Oktober 2023 - Heden

Organisatie

Provincie Gelderland

Functie

Projectleider Datakrachtig Gelderland

Omschrijving

Binnen de provincie Gelderland werk ik als projectleider van het initiatief Datakrachtig Gelderland. Onder deze titel faciliteren en stimuleren we regionale samenwerking in Gelderland op het gebied van informatie en data. In deze functie word ik uitgedaagd om het netwerk van Datakrachtig Gelderland verder uit te breiden en het bestaande netwerk te behouden. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van kennissessies en het leggen van verbindingen met en tussen (potentiële) netwerkleden. Met het netwerk van Datakrachtig Gelderland zorgen we ervoor dat Gelderland nu en in de toekomst in staat is om de grote maatschappelijke opgaven waar we mee te maken krijgen aan te pakken.

Opleiding

Periode

2021 - 2022

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

MSc Sociologie: Beleid- en praktijkgericht onderzoek

Periode

2020 - 2021

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

Minor Psychology in Society

Periodes

2018 - 2021

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

BSc Sociologie

Action Learning Projecten

Project

AI en gemeenten

Rol

Projectlid

Omschrijving

Binnen dit Action Learning project doe ik samen met mijn medetrainees onderzoek naar het gebruik van artificiële intelligentie (AI) binnen gemeenten. Welke risico’s bestaan er en welke mogelijkheden biedt deze nieuwe technologie ons? Specifiek focussen we hierbij op de invloed van AI op (het werk van) medewerkers van gemeenten. Om een goed beeld te vormen van de huidige situatie organiseren we een online ontdekkingssessie met experts en mensen uit de praktijk.