• DisGoveraars

    Maak kennis!

Annalotte Jongejan

Annalotte JongejanDe overheid heeft me altijd geïntrigeerd. Als kind wilde ik graag op een gemeentehuis werken en paspoorten afgeven, want dan deed je echt iets belangrijks voor mensen. Tijdens mijn studie maakte ik kennis met de verschillende overheidslagen en realiseerde ik me dat de overheid zoveel meer doet voor mensen. Daar wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen.

De wereld lijkt steeds sneller te veranderen. De overheid probeert hierop te anticiperen en moet zich steeds wendbaarder opstellen. Politieke, economische en digitale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, maar hierbij moet de menselijke kant van de overheid niet uit het oog worden verloren.

Juist die menselijke kant interesseert mij. Ik ben empathisch en vorm graag een verbindende factor. Ik werk graag met mensen samen en vind het interessant om verschillende werkstijlen te observeren en samen te brengen. Dit komt mooi samen in mijn functie als begeleider bij DisGover, waar ik de unieke kwaliteiten van trainees tot hun recht zie komen in de samenwerking met al onze partners binnen de overheid. Zo zorgen we samen voor vooruitgang.

Werkervaring

Periode

April 2023 – heden

Organisatie

DisGover

Functie

Coach

Omschrijving

Als coach begeleid ik trainees op hun opdrachten en opleidingsprojecten. Dit doe ik door hen te helpen hun competenties te ontwikkelen en zich zo te ontwikkelen tot ambtenaar van de toekomst.

Periode

November 2022 – maart 2023

Organisatie

Gemeente Westland

Functie

Financieel adviseur

Omschrijving

Als financieel adviseur heb ik een advies uitgebracht over het proces rondom inkomende subsidies. Ik heb binnen de afdelingen van de organisatie in kaart gebracht hoe zij in aanraking komen met subsidies, hoe de procesbeschrijving op dit moment loopt en hoe deze efficiënter ingericht kan worden. Vervolgens heb ik het financiële administratieteam begeleid in de uitvoering van het advies.

Periode

Maart 2022 – september 2022

Organisatie

Johan de Witt scholengroep

Functie

Coördinator NPO

Omschrijving

Als coördinator van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij het Johan de Witt was ik verantwoordelijk voor het beleidsplan rondom het inhalen van de achterstanden bij leerlingen, voornamelijk als gevolg van de coronapandemie. Hier bracht ik in kaart wat er in het afgelopen schooljaar aan interventies is ingezet, hoe deze zijn ervaren en wat ze hebben opgebracht. Op basis hiervan droeg ik bij aan de (financiële) verantwoording en planvorming voor komende jaren.

Periode

Juli 2021 – februari 2022

Organisatie

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Functie

Projectmedewerker UMW

Omschrijving

Binnen de VNG ben ik betrokken bij het programma Uitwisselingsmechanisme Werk. Dit mechanisme maakt de transitie naar een modern werkdomein mogelijk voor gemeenten. Ik houd me binnen het programma bezig met behoefteonderzoek bij gemeenten en andere ketenpartners en de implementatie van het mechanisme.

Periode

April 2021 – juni 2021

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Functie

Beleidsmedewerker Burgerbrieven Programmadirectie Covid-19

Omschrijving

Binnen het crisisteam Programmadirectie Covid-19 beantwoordde ik samen met mijn collega’s burgerbrieven over verschillende onderwerpen met betrekking tot Covid-19.

Opleiding

Periode

2019 – 2020

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

MSc Management van de Publieke Sector

Periode

2018 – 2019

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

Minor Global Affairs

Periode

2014 – 2019

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

BSc Bestuurskunde

Action Learning Projecten

Project

WIAL – De Kracht van Action Learning

Rol

Projectleider

Omschrijving

Action Learning is een verander- en teamgroei methode, met als uitgangspunt dat de wijsheid in teams zit. Deze wijsheid toegankelijk maken en inzetten is de verantwoordelijkheid van alle teamleden. Door vragen te stellen en het probleem achter het probleem te definiëren, werken teams echt gezamenlijk naar een doel toe. Om dit doel te behalen, moet men vooral niet bang zijn om al doende te leren. Teamreflectie is cruciaal in dit proces. Met ons project willen we zowel trainees als ambtenaren kennis laten maken met deze teamwerkmethode. Hierbij richten we ons zowel op het onboarding proces binnen DisGover als op het organiseren van een sessie waar young professionals en doorgewinterde ambtenaren samenkomen om de kracht van actieleren te ervaren.

Project

OnderMijnVizier

Rol

Projectlid

Omschrijving

Ondermijning doet zich overal voor en kent veel verschillende vormen. Denk aan vastgoedfraude, mensenhandel of drugscriminaliteit. Gemeentelijk ambtenaren kunnen hier op verschillende manieren mee in aanraking komen, maar herkennen de vormen van ondermijning vaak niet of weten niet waar ze een vermoeden van ondermijning kunnen melden. In opdracht van gemeente Uithoorn organiseerden wij en voorlichtingscampagne, waarbij we verschillende teams inzicht hebben gegeven in de vormen van ondermijning en we ze meenamen in hoe ze een vermoeden kunnen melden. Als projectlid hield ik me bezig met het ophalen van best practices bij andere gemeenten en onderhield ik contact met samenwerkingspartners als het RIEC.

Project

Let’s Prevent

Rol

Projectlid

Omschrijving

Jeugdcriminaliteit is vaak in het nieuws en lijkt steeds gewelddadiger te worden. Er bestaan veel ideeën en strategieën om jeugdcriminaliteit tegen te gaan, maar deze zijn belegd bij verschillende instanties die weinig tot niet met elkaar samenwerken. Om deze professionals bij elkaar te brengen en hen te inspireren, organiseerden we samen met Ynnovate het Let’s Prevent evenement: een online brainstorm- en inspiratiesessie waar zestig professionals aan hebben deelgenomen. Als projectlid hield ik me bezig met netwerken en het betrekken van professionals en begeleidde ik een van de brainstormsessies.

Project

DigiTime

Rol

Projectlid

Omschrijving

De Nederlandse overheid is momenteel grote slagen aan het maken met digitale transformatie. Daar waar een optimalisatie een bestaand proces efficiënter maakt door bijvoorbeeld digitalisering of robotisering, draait een transformatie juist om een volledig nieuwe manier van kijken naar en denken over bestaande procedures. Om deze transformatie duidelijk in kaart te brengen, ontwikkelen we met DigiTime in opdracht van provincie Zuid-Holland een model waarin zichtbaar wordt waar de Nederlandse overheid staat in de digitale transformatie. Dit model moet als handvat dienen om overheden naar hun eigen plek in de digitale transformatie te laten kijken.