• Groot denken, klein doen

Het begeleiden van veranderprocessen door de bril van een trainee

Bauke van der Veldt schreef een blog voor de Groene OK, je leest hem hieronder! 

 

Ziekenhuizen hebben vaak te maken met complexe vraagstukken. Het structureel verduurzamen van de zorg is hier een voorbeeld van. Reden voor een aantal organisaties om voor de begeleiding van dit proces trainees aan te stellen. Jonge mensen die met een frisse blik naar vraagstukken kunnen kijken en mensen op een andere manier in beweging kunnen krijgen. Bauke van der Veldt is één van deze trainees. Hij vertelt ons over zijn ervaringen.

 

Klimaatvraagstuk als speerpunt

Bauke van der Veldt, 29 jaar oud en opgegroeid in oost-Groningen heeft al van jongs af aan belangstelling voor het klimaatvraagstuk. ‘Tijdens mijn studie Internationale Betrekking en Internationale Organisaties’ in Groningen werd mijn interesse voor het klimaat verder aangewakkerd. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ik voor een milieuorganisatie in Amerika ben gaan werken. Hier kwamen mijn interesses voor politiek en klimaat samen. Na mijn studie koos ik voor een traineeship; wederom met het klimaatvraagstuk als speerpunt. Ik ben werkzaam geweest bij het Energietransitieteam van de provincie Utrecht, heb mij ingezet voor een uitstootvrije binnenstad van Amsterdam én ben werkzaam geweest bij het Radboudumc.’

 

Een betere balans is noodzakelijk

Als wij vragen naar zijn motivatie vertelt Bauke: ‘Het klimaatvraagstuk is enorm complex en vraagt om fundamentele veranderingen. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij. De overtuiging dat verduurzaming noodzakelijk is, is daarbij wijd verspreid onder mensen van mijn generatie. Het is gewoon noodzakelijk! Onderzoek laat zien dat de huidige manier waarop wij met onze planeet omgaan onhoudbaar is. Er moet een betere balans komen tussen wat wij als mensen achten nodig te hebben en wat onze planeet kan bieden. Ons huidige systeem gebouwd op eindeloze groei is echt aan verandering toe. Het is een vraagstuk dat met spoed en urgentie moet worden opgepakt. Gelukkig raken steeds meer mensen hiervan overtuigd.’

 

Met een paar laadpalen op het parkeerterrein ben je er niet

Trainees worden vaak met een specifieke vraag benaderd en met een gerichte opdracht aan het werk gezet. In het Radboudumc heeft Bauke zich gebogen over de medicijnverspilling en het gebruik van single use plastics versus herbruikbaar materiaal. Hij vertelt: ‘Als we spreken over grote veranderingen dan is verduurzaming van de zorg er één van. Het verduurzamen van zorg vergt meer dan het gebruik van papieren rietjes en een paar laadpalen op het parkeerterrein. Gelukkig zijn er in elke organisatie mensen te vinden die zich voor dit onderwerp willen inzetten. Het is de kunst om deze mensen bijeen te brengen en om hen in staat te stellen samen aan de slag te gaan. Zo bouw je voort op de natuurlijke motivatie van mensen.’

 

Weerstand natuurlijke reactie op verandering

En natuurlijk loopt niet alles vlekkeloos. Bauke: ‘Ik denk dat weerstand een natuurlijke reactie is op verandering. Mensen vinden het nu eenmaal lastig om vaste gewoontes op te geven. Verandering gaat daarom vaak gepaard met weerstand. Dit is iets waar je op kunt anticiperen. Om te beginnen door goed naar mensen te luisteren. Echte oplossingen vind je immers vooral door samenwerking. Verder is mijn ervaring dat je het beste stapsgewijs aan de slag kunt gaan. Niet wachten tot de oplossing perfect is uitgewerkt. Maar gewoon beginnen en leren door te doen. En bereid zijn om op basis van nieuwe inzichten je plannen aan te passen. Het is een illusie dat het perfecte plan aan de tekentafel kan worden uitgedacht. Ik denk ook dat de bereidwilligheid om van fouten te willen leren in elk verandertraject essentieel is.’

 

Ambitieus maar niet naïef

Afsluitend geeft Bauke ons mee: ‘Wees ambitieus maar niet naïef. Hiermee bedoel ik dat het heel goed is om ambitieus te zijn bij het formuleren van je doelstellingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om op basis van rationele overwegingen stap voor stap aan de slag te gaan. Groot denken, klein doen.’

 

Over We Care to Disgover

We Care to DisGover is een trainee organisatie en leidt jonge hoogopgeleide mensen op met de ambitie om de zorgvernieuwer van de toekomst te worden. Trainees leren op basis van Action Learning competenties en vaardigheden ontwikkelen en toepassen op actuele zorgvraagstukken zoals duurzaamheid, digitalisering, procesoptimalisatie, nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen in zorgorganisaties. Zij werken vier dagen per week in een zorgorganisatie en één dag per week volgen zij een opleiding. Centraal binnen al deze opgaven staat verandermanagement. Hoe krijg je mensen kundig en enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen?

 

We Care to DisGover is een dochterorganisatie van trainee organisatie DisGover en werkt nauw samen in het opleiden van haar trainees binnen de overheid en zorg.

Welkom op onze website!

Momenteel zijn we druk bezig met het vernieuwen van onze site en de informatie daarop. Houd er dus rekening mee dat sommige informatie verouderd kan zijn.