• Blogs & Vlogs

    Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen als ambtenaar van de toekomst.

Samenwerken buiten gebaande paden

Blog van Naciye

Over een projectteam dat zich onderdompelde in de aanpak van verward gedrag en wat zij daar aantroffen

Wat hebben een gemeentelijke ambtenaar, een GGZ-verpleegkundige en een (wijk)agent met elkaar van doen?

Waar de een functioneert in een organisatie die met name wettelijke taken uitvoert, richt de ander zich op (mentale) zorgverlening en handhaaft laatstgenoemde vooral de openbare orde. Met ieder hun eigen belangen, drijvende krachten en expertise zijn ze allen betrokken bij de aanpak van personen met verward gedrag. Of, zoals tegenwoordig steeds vaker wordt gezegd, personen met onbegrepen gedrag. Per oktober 2018 is de gemeente verantwoordelijk voor een sluitend plan van aanpak. Dat gaat nog niet altijd zonder slag of stoot. Wij, een zevental trainees van DisGover, bieden daar een oplossing voor.

 

Een half jaar geleden gingen wij aan de slag met de opgave die we van adviesbureau Langhenkel – Talenter kregen. De opdracht was, om het informatieknelpunt rondom de crisisopvang voor personen met verward gedrag door een integrale en domein overstijgende aanpak op te lossen, met inzet van innovatieve technologie. Nu, zes maanden later, leveren wij een bordspel, ofwel serious game, op.

Dit is het verhaal van een projectteam dat zich een half jaar lang heeft ondergedompeld in de wereld van personen met verward gedrag. Dit is dus niet het verhaal van een projectgroep die zich verdiepte in de wereld van blockchain, de AVG of handige apps. Alhoewel we de bruikbaarheid en noodzaak daarvan niet onderkennen, waren wij van mening dat alvorens systemen met elkaar communiceren, mensen dat eerst met elkaar moeten doen.

 

De term ‘verward’ roept een hoop vragen op. Vooral nu deze in de afgelopen jaren steeds vaker door de media werden gebruikt, en dan niet in positieve zin. We begonnen ons onderzoek met rapporten van het Schakelteam, het aanjaagteam dat gemeenten tot oktober 2018 ondersteunde in de realisatie van een sluitende aanpak. We lazen over decentralisaties, over bezuinigingen in de GGZ, over het tekort aan bedden en handen, over het stijgende aantal meldingen, over E33-codes, over verward gedrag als containerbegrip voor alles wat afwijkt van de ‘norm’ et cetera. En we gingen de straat op. We spraken met beleidsadviseurs, een wethouder, projectleiders, ketenregisseurs een wooncoach, een GGZ-verpleegkundige en –psychiater, agenten, BOA’s, NS-personeel en willekeurige passanten op Utrecht Centraal Station. We bezochten het Kerstdebat georganiseerd door MOvisie met de titel ‘Verwarde persoon of verwarde maatschappij?’, waar de zorgwereld en die van ervaringsdeskundigen goed waren gerepresenteerd. Dit in tegenstelling tot de veiligheidswereld.

 

‘Verward’ bleek geen medische diagnose. In een aanpak waar diverse werelden bij elkaar komen, constateerden we dat nog niet altijd dezelfde taal werd gesproken. Om deze taal met elkaar te oefenen, dienden diverse ketenpartners met elkaar om tafel te komen. Dit gebeurt nog niet altijd. De continuïteit en borging van de samenwerking bleek ook volgens de eindrapportage van het Schakelteam de belangrijkste uitdaging van gemeenten[1]. En dus ontwikkelden wij een serious game dat helpt de behoeften en belangen van ketenpartners in kaart te brengen en helpt inzicht te krijgen in de (informatie)knelpunten die in de sluitende aanpak en samenwerking ontstaan.

 

Daarom presenteren wij met trots V3rw@rD?! – Het Spel. Een spel dat de dialoog tussen ketenpartners op gang brengt, verwachtingen en knelpunten identificeert en handelingsperspectief biedt om elkaar tegemoet te komen. Dit opdat personen met verward gedrag de juiste hulp krijgen op het juiste moment. Spelers begeleiden gezamenlijk zes personages over het bordspel door elkaar vragen te stellen die gebaseerd zijn op de negen geformuleerde bouwstenen van het Schakelteam[2]. Een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag realiseren, vraagt om het doorbreken van hokjesdenken en bewandelen van ongebaande paden. V3rw@rD?! – Het Spel lijkt ons daar een geschikt startpunt voor.

 

Op Goede Vrijdag liep de samenwerking tussen ons en opdrachtgever Langhenkel – Talenter ten einde. Nadat de opdrachtgevers het spel hadden gespeeld, hebben we het spel feestelijk aan ze overgedragen. Inmiddels kijken we terug op een geslaagde samenwerking, waarin ruimte is geboden én genomen om de opdracht net iets anders aan te pakken dan aanvankelijk het idee was.

Bent u benieuwd wat V3rw@rD?! – Het Spel voor uw aanpak kan betekenen of bent u geïnteresseerd om dit spel tijdens uw ketenoverleg te spelen? Neemt u dan contact op met Maarten Nap: mnap@langhenkel-talenter.nl

________________________________________
[1] https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/20180926-pmvg-eindrapportage-schakelteam.pdf
[2] https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/bouwstenen