• Blogs & Vlogs

    Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen als ambtenaar van de toekomst.

Vele handen maken licht werk

Blog van Vera

Na een feestelijke decembermaand hebben wij in januari grote stappen gezet. Zo zijn er meerdere knopen doorgehakt, waaronder het bedenken en kiezen van een nieuwe naam voor ons online project: Baan van Betekenis! Welke knopen hebben wij nog meer doorgehakt? En hoe hebben we dit als zelfsturend team aangepakt?

Kiezen van een koers


Gaandeweg het concretiseren van ons project, kwamen wij erachter dat we eigenlijk twee doelen hadden. Naar ons idee konden we deze doelen niet goed combineren om tot een fantastisch eindresultaat te komen. Daarom hadden wij duidelijkheid nodig over welk doel de overhand zou moeten krijgen. Gezamenlijk kwamen we tot het besluit dat we onze opdrachtgever (Sabine) voor de keuze moesten stellen: ligt het zwaartepunt van het project bij het in kaart brengen van het speelveld van digitale identiteit of bij het enthousiasmeren van studenten? Wij hebben haar deze keuze voorgelegd aan de hand van een filmpje, waarin wij resultaten van de brainstormsessie en de enquête onder studenten lieten zien. Het antwoord van Sabine was duidelijk: enthousiasmeren van studenten it is. De koers is gekozen en we kunnen aan de slag met Baan van Betekenis!

Verantwoordelijkheden delen


Het risico van een zelfsturend team kan zijn dat er geen duidelijke leider is en niemand in de groep écht verantwoordelijkheid voelt om zaken op te pakken. Drie maanden na de start van het project kunnen we zeggen dat dit bij ons totaal niet het geval is! Het omgekeerde is eerder het geval: iedereen voelt meer verantwoordelijkheid voor dingen die moeten gebeuren. Dit resulteert in ons geval in een zeer effectief werkend team waarop de uitspraak ‘vele handen maken licht werk’ van toepassing is. Doordat iedereen zijn/haar taken uitvoert voelt geen van ons onevenredig veel (werk)druk of verantwoordelijkheid. Wij ervaren tot nu toe dat gedeelde verantwoordelijkheid zeker een voordeel is van ons zelfsturend team.


Een mooi voorbeeld van hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt: het tweewekelijkse projectleidersoverleg kwam er weer aan. Elke week spreken we af wie aanwezig is op het volgende overleg, maar één keer zijn we daar niet aan toegekomen. Op vrijdagochtend, twee uur voor het overleg, kwam de vraag via de app wie naar het PL zou gaan. Merel ging er zelf al vanuit dat zij zou gaan, omdat zij die dag ook voorzitter bij het overleg van eID’tje zou zijn. Het werd dus automatisch opgepakt door een groepslid. Dit geeft aan dat zonder duidelijke projectleider mensen ook hun verantwoordelijkheid nemen.


Al met al liggen we goed op schema met de planning die wij in het begin van het project hebben opgesteld; op naar de verdere uitvoering van het project!

Welkom op onze website!

Momenteel zijn we druk bezig met het vernieuwen van onze site en de informatie daarop. Houd er dus rekening mee dat sommige informatie verouderd kan zijn.