• Leef_Tijd

  Hier lees je meer over het Action Learning project Leef_Tijd.

Het samen wonen van de toekomst?

Action Learning Project Leef_Tijd

In 2040 is 1 op 4 mensen in Nederland ouder dan 65 jaar. Vergelijk dat met de 1 op 8 in 1990, of 1 op 15 in 1960. Nederland gaat de komende jaren in een verdubbeld tempo vergrijzen en als gevolg hiervan zullen de zorgkosten zullen sterk toenemen. Zijn wij als maatschappij klaar voor deze ontwikkeling?

In ons huidige zorgmodel hebben ouderen zelf een beperkte rol. Er is weinig oog voor wat ouderen kunnen en willen bijdragen. Zonde, want door slim gebruik te maken van ieders talent en de draagkracht van een groep kunnen ouderen elkaar helpen om langer zelfstandig te blijven.

We moeten ouderen niet langer te benaderen als slachtoffers, maar juist zien als partners in de zorg voor elkaar. Er moeten meer woongroepen voor ouderen komen. Naast de financiële voordelen voor de bewoners en de maatschappij heeft dit nog veel voordelen voor geluk, dagelijks contact, gezondheid en preventie. Er bestaan al enkele succesvolle voorbeelden van ouderenwoongroepen in Nederland.

Wij ontwerpen een website waarop ouderen ook een woongroep kunnen starten. Hier ontmoeten ze andere ouderen, woningaanbieders en krijgen ze ondersteuning met al het regelwerk.
De toekomstige bewoners vullen het woonconcept zelf in, hierdoor is zelfsturing ingebed. Dit sluit aan bij de visie van het platform: uitgaan van veerkracht en zelfmanagement!

Wil je met ons meedenken? Stuur dan een bericht naar: leeftijd@disgover.nl

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29