Kan data helpen bij wonen?

Het woning(bouw)vraagstuk is er een waar maar geen einde aan lijkt te komen. Daarom zijn wij, in het kader van ons action learning project bouwen op data, in opdracht van het ministerie van BZK aan de slag gegaan om hierover het gesprek aan te gaan met verschillende stakeholders. Tijdens deze gesprekken kwam onder andere data aan de orde als onderdeel van het vraagstuk. Doel van ons project is om op een innovatieve manier te participeren met burgers, en deze gesprekken met relevante data te onderbouwen.

Hiervoor organiseren we een aantal kleine evenementen met verschillende doelgroepen. Hieruit halen we input voor ons grote eindevenement en adviesrapport. Op het eindevenement gaan we met iedereen die het maar wil het gesprek aan over het woning(bouw)vraagstuk, analyseren we de data die hierover bekend zijn, en proberen we tot concrete adviezen te komen. Dit evenement is vrij toegankelijk voor iedereen die hierbij aan wil sluiten; Het thema wonen raakt ons immers allemaal. De adviezen die uit deze bijeenkomst worden opgehaald verwerken we in ons adviesrapport over burgerparticipatie voor het Ministerie.

Lees hier meer over wat wij hebben bijgedragen met ons project: https://www.open-overheid.nl/blog/terugblik-bouwen-op-data/

  Hallo!


  Mijn naam is . Ik heb jullie website gezien en wil graag onder het genot van een mijn bespreken. Ik ben telefonisch bereikbaar op of per email op

  Opdracht of CV uploaden:

  (Optioneel, max. 10mb, type:.doc .jpg .pdf)


  DisGover

  Zielhorsterweg 81

  3813 ZX Amersfoort

  info@disgover.nl

  06 43 17 40 29