Werken met DisGover Legal

Het zijn turbulente tijden in overheidsland. Een dynamische maatschappij en innovaties, zowel op technologisch en organisatorisch vlak, vragen om inventieve juridische oplossingen. DisGover Legal ziet kans om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan verandering van het fundament waarop onze overheid functioneert. DisGover Legal trainees geven een innovatieve impuls aan collega-juristen en zijn daarmee van grote waarde voor de ontwikkeling van de juridische afdeling binnen uw organisatie.

DisGover Legal trainees zijn gedreven, ondernemend en denken praktisch. Zij kijken niet alleen naar de regels maar ook naar de ambitie van de organisatie, zij slaan een brug tussen wet- en regelgeving en maatschappelijke behoeften. Een DisGover trainee streeft naar oplossingen voor complexe vraagstukken zoals privacy, inkoop of de decentralisaties in het sociaal domein.

Voor DisGover trainees zijn competenties zoals goed kunnen luisteren en empathie essentieel. Door de menselijke benadering voelt een burger zich gehoord en creëert de overheid meer draagvlak bij haar inwoners. Het combineren van de kennis en ervaring van de huidige juristen en de frisse ideeën van onze trainees is hierbij van grote waarde.