Werken bij DisGover Legal

Een DisGover Legal trainee is niet iemand die simpelweg de wet- en regelgeving volgt. Deze trainee zoekt naar creatieve oplossingen en gaat verder waar een andere jurist het zou opgeven. DisGover Legal trainees zijn gedreven, ondernemend en denken praktisch. Zij zetten hun expertise op de juiste manier in en dragen hiermee bij aan het realiseren van de ambities van een organisatie. Daarnaast hebben zij oog voor de verschillende belangen die er spelen bij de beantwoording van een vraagstuk. Verder beschikken deze trainees over flair en hebben zij een grote gunfactor, waardoor ze mensen snel voor zich weten te winnen.

DisGover Legal is in het leven geroepen om op dynamische wijze bij te kunnen dragen aan de verandering van het fundament waarop onze overheid functioneert. Dit traineeship slaat een brug tussen wet- en regelgeving en maatschappelijke behoeften. Een overheid die flexibel kan meebewegen met veranderingen en verwachtingen weet te managen, dat is waar DisGover Legal voor staat. Met deze drive in het achterhoofd zouden Legal trainees daarom zelfs voor een aanpassing in de wet kunnen zorgen.

Een DisGover Legal trainee streeft naar oplossingen voor complexe vraagstukken over privacy, inkoop en decentralisaties in het sociaal domein. Dit zijn enkele ‘hot topics’ waar een DisGover Legal trainee zich graag in vastbijt!