Werken bij DisGover Informatiemanagement

Een DisGover Informatiemanagement trainee acteert op het snijvlak van ICT, proces en de mens. Juist in deze combinatie ligt zijn kracht. Trainees zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en gaan slim om met de nieuwste toepassingen, maar alles valt of staat met hoe de mensen uit de organisatie hiermee omgaan.

Een DisGover trainee weet hoe hij om moet gaan met implementatietrajecten. Hij weet de kennis en werkwijzen over te dragen op de medewerkers en luistert daarbij naar hun wensen en mening. Daarnaast stelt de trainee vragen waar de ervaren medewerker misschien te diep voor in de materie zit. Een goede samenwerking tussen medewerker, trainee en ook vaak de leverancier is essentieel voor een succesvol implementatietraject.

Een trainee informatiemanagement krijg binnen zijn projecten veel te maken met onderwerpen zoals zaakgericht werken, informatieveiligheid, de decentralisaties binnen het sociaal domein en privacyvraagstukken. Dit zijn nog maar enkele van de hot items waar veel organisaties nog geen bevredigende oplossing voor gevonden hebben.”

Een DisGover Informatiemanagement trainee herken je aan zijn flair, enthousiasme en tomeloze ambitie om de wereld te verbeteren.