Yoël Schuller

Motivatie

Onze samenleving wordt steeds complexer. In dit complexe krachtenveld spelen veel verschillende belangen. Eén van mijn uitdagingen is deze belangen te begrijpen en op het juiste moment samen te brengen. Hierbij combineer ik graag mijn business en ruimtelijke achtergrond. Met deze achtergrond help ik projecten te managen bij overheden, om complexe processen te begrijpen en optimaliseren en om procesveranderingen te implementeren.

In samenwerking ligt mijns inziens de grootste winst. De samenleving schreeuwt om meer participatiekansen. Ideeën en ontwikkelingen zijn steeds vaker van onder af gestuurd en het bedrijfsleven vraagt om een verdergaand vertrouwen van overheden. Dit alles levert een onzekere toekomst op, waarbij het belang van een optimaal benutte tijdelijkheid groeit en soms alleen een eindbeeld of stip op de horizon helder is.

Met een grenzeloos vertrouwen in nieuwe vormen van participatie, van samenwerking en van financiering wil ik ontwikkeling en succes bereiken binnen overheidsland!

Werkervaring
Periode
Oktober 2015 – Heden
Organisatie
Provincie Flevoland
Functie
Projectleider Gebiedsprogramma’s en Europa
Omschrijving

Programma’s: Almere 2.0, Floriade werkt! en LA Amsterdam Lelystad Airport/Omala.
Gebiedsontwikkeling Oosterwold, luchthaven Lelystad, bedrijventerrein Omala, Reuring Floriade Werkt!, Gebiedsontwikkeling Floriade (Campus, Innovatiewerkplaats), Uitbreiding Waterlandse weg.

Periode
Maart 2013 – December 2013
Organisatie
Gemeente Nieuwegein
Functie
Stagiair afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Omschrijving

Projectmedewerker A12-zone en projectmedewerker Tijdelijke Invulling Galecopperzoom

Opleidingen
Periode
2012-2015
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Master Planologie

Periode
2008-2012
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Bachelor Sociale Geografie en Planologie

Periode
2006-2008
Onderwijsinstituut
Universiteit van Tilburg
Studie

Bachelor Business Studies

Action Learning Projecten
Project
Gemeentepioniers
Rol
Projectlid
Omschrijving

Met ons projectteam ‘Gemeentepioniers’ trekken we Nederland door op zoek naar de beste voorbeelden en ideeën van online dienstverlening door gemeenten. Wij zijn ervan overtuigd dat goede voorbeelden doen volgen en willen de beste voorbeelden een platform geven op onze website en op ons evenement. Ze kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren, en leveren wij een bijdrage aan een overheid die sneller werkt en toegankelijker is voor de burger! De meest originele en innovatieve voorbeelden van online dienstverlening ontvangen een award die wordt uitgereikt tijdens het evenement dat wij organiseren op de relatiedag van onze opdrachtgever SIMgroep.
Powered by: DisGover & SIMgroep

Project
Let’s Go Create
Rol
Projectmedewerker
Omschrijving

Go Create houdt zich bezig met het fenomeen co-creatie. Co-creatie is een samenwerkingsvorm waarbij eigenaarschap tussen verschillende partijen gedeeld wordt en maatschappelijke problemen op een vernieuwende manier worden opgelost. Samen met een aantal pilot gemeenten onderzoeken wij deze nieuwe vorm van werken en proberen wij te komen tot een inspiratieroute voor co-creatie.

Project
Disgoveries
Rol
Projectmedewerker
Omschrijving

DisGoveries is het project om de DisGover way of life te ontdekken. Hieronder valt het organiseren van DisGover on Tour, het promoten van DisGover en het organiseren van evenementen. Voor trainees is dit de ideale kans om het gedachtengoed van DisGover tot zich te nemen en uit te dragen!

Project
Vluchtelingendata.nl
Rol
Projectmedewerker
Omschrijving

Vluchtelingendata is een platform in oprichting. Het platform heeft als doel om met Open Data objectieve feiten over vluchtelingen te presenteren. In samenwerking met relevante partijen op het gebied van Open Data en Vluchtelingen worden de vragen van de samenleving geduid, worden de definities herijkt en worden de data presenteerbaar gemaakt. Twitter (@VL_data) is het gekozen discussiemedium.

Project
DisGover -SIM: Ter Overname
Rol
Projectleider
Omschrijving

DisGover & SIM groep zoeken in dit project naar de best practices van e-dienstverlening die tijd of geld schelen voor de burger of de lokale overheid. Het doel is de beste voorbeelden te vinden, deze meetbaar te maken en vervolgens te rangschikken. SIM verwerkt voorbeelden in een boek met als werktitel Ter Overname. DisGover werkt samen met SIM het idee uit om een awardshow te presenteren, waarin de beste voorbeelden voor eeuwig geroemd zullen worden.