Victoria Lamers-Bakker

Motivatie

Weten waarom mensen doen wat ze doen, is belangrijk als je mensen wilt motiveren en aanzetten tot gedragsverandering.

Door mijn achtergrond en natuurlijke interesse in mensen ben ik altijd geïnteresseerd in wat medewerkers beweegt en waarom zij bepaalde keuzes maken. Hierdoor ontvang ik al snel het vertrouwen van mensen. Vertrouwen en betrokkenheid zijn cruciale voorwaarden als je met verandering van het werk van mensen te maken hebt. Een succesvolle implementatie van een nieuw ICT-systeem komt bijvoorbeeld alleen tot stand als het je lukt om mensen enthousiast te maken over de voordelen van de nieuwe manier van werken. Naast de kennis over wat mensen drijft is het belangrijk medewerkers te betrekken, zelf te laten ervaren, te luisteren en hen trots te laten voelen: mensen in hun kracht zetten voor het leveren van optimale dienstverlening!

Werkervaring
Periode
Juli 2015 – heden
Organisatie
DisGover B.V., Traineebureau, Amersfoort
Functie
Selling Consultant
Omschrijving

Verschillende projecten bij organisaties op het gebied van informatie-
en verandermanagement binnen de overheid. Daarnaast houd ik me
bezig met relatiebeheer en koppel ik trainees aan opdrachten.

Periode
juli 2017 - heden
Organisatie
KING
Functie
Omschrijving

.

Periode
Juni 2016 - juni 2017
Organisatie
Dienstverlening Drechtsteden
Functie
Senior Beleidsadviseur team Ondersteuning & Ontwikkeling
Omschrijving

Vanuit mijn rol als beleidsadviseur ben ik projectleider van en adviseer
ik rondom het project ‘Sturen op Klantstroom’, de implementatie van
live chat, What’s app, de aansluiting op de berichtenbox MijnOverheid,
een tool voor gevonden en verloren voorwerpen, de digitalisering van producten en ben ik betrokken bij de Europese aanbesteding van een webcaretool, webcare en verbetering van de online dienstverlening.

Periode
Maart 2016 – nov 2017
Organisatie
Dienstverlening Drechtsteden
Functie
Projectleider team Ondersteuning & Ontwikkeling
Omschrijving

Dienstverlening Drechtsteden staat sinds 1 januari 2016 voor de
samenwerkende organisatie op Publiekszaken van de gemeente
Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Vanuit
mijn rol als projectleider houd ik me bezig met de implementatie van
de snelbalie voor de uitgifte van documenten, het verbeteren van de
processen van verloren en gevonden voorwerpen en reisdocumenten,
huisbezoeken en het aanpassen van de receptieruimte ter verbetering
van de kanaalsturing en klantbeleving.

Periode
September 2015 – maart 2016
Organisatie
Gemeente West Maas en Waal
Functie
Projectleider Digitale Dienstverlening en Webmaster
Omschrijving

Projectleider van de implementaties van de toptakenwebsite,
SIMform, SIMloket en SIMmeldpunt van SIMgroep. Daarnaast was ik
Webmaster van de nieuwe website.

Periode
September 2012 – juni 2015
Organisatie
DisGover B.V., Traineebureau, Amersfoort
Functie
Trainee Informatiemanagement 3.0
Omschrijving

Verschillende projecten bij organisaties op het gebied van informatie-
en verandermanagement binnen de overheid. Daarnaast volg je als
trainee het opleidingstraject iDisGover, waarin ontwikkelen,
ondernemen, innovatie, netwerken, kennisdelen en samenwerken
centraal staan.

Periode
Oktober 2014 – heden
Organisatie
DisGover B.V., Traineebureau, Amersfoort
Functie
Proces- en workshopbegeleider/trainer
Omschrijving

Als procesbegeleider begeleid ik zowel interne als externe workshops,
Spiral Dynamics sessies en creatieve brainstromsessies
(DisGover on tours) gericht op vraagstukken van
opdrachtgevers gecombineerd met de opleiding en
persoonlijke ontwikkeling van trainees.

Periode
Januari 2015 - September 2015
Organisatie
Belastingsamenwerking West-Brabant
Functie
Strategisch HRM adviseur en webmaster
Omschrijving

Opstellen en implementeren van de Strategisch Personeelsplanning, advisering en begeleiding bij de doorontwikkeling van de organisatie, optimaliseren en beheren van de organisatiewebsite, doorvoeren van verbeteringen op het gebied van kanaalsturing, digitalisering en interne- en externe communicatie, invoering wijziging hfdst 3 CAR/UWO

Periode
Juli 2014 – december 2014
Organisatie
Gemeente Arnhem
Functie
Adviseur Procesmanagement Sociaal Domein
Omschrijving

Het in kaart brengen van alle processen binnen het sociaal domein, inzichtelijk maken waar er nog gaten liggen en wie hulp nodig heeft, het vergroten van klantgericht denken binnen de organisatie, verbinden en enthousiasmeren.

Periode
Januari 2013 – juni 2014
Organisatie
Gemeente Druten
Functie
Adviseur Zaakgericht Werken en Digitalisering
Omschrijving

Implementatie van zaakgericht werken binnen alle afdelingen, procesoptimalisatie generaliseren, webformulieren opstellen, communicatietraject rondom veranderende dienstverlening, digitalisering en organisatieverandering, implementatie iDocumenten en digitalisering van de inkomende post.

Periode
September 2012 – december 2013
Organisatie
Gemeente Nijmegen
Functie
Adviseur Informatiemanagement en Automatisering
Omschrijving

Advies en begeleiding bij uitfasering IW3 en implementatie GWS4all, onderzoek en advies over omgaan met weerstand bij (organisatie)veranderingen, voorbereiding en visiebijeenkomsten bureau Ontwikkeling, projectgroep 'Reflectie op communicatie met de burger', organiseren startbijeenkomst fusering DIV bureaus, organisatie en leiden workshops Open Innovatie Festival 2012, Algemeen Bestuurslid jonge ambtenaren netwerk 'AMBiTieus Nijmegen' (AMBT)

Opleidingen
Periode
April 2015
Onderwijsinstituut
Cibit academy
Studie

Training Agile en Scrum

Periode
Oktober 2014
Onderwijsinstituut
Ynnovate
Studie

Training tot Ynnovator (procesbegeleider met focus op innovatie en creativiteit)

Periode
2010 – 2011
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit Nijmegen
Studie

Master Gedragsverandering

Periode
2007 – 2010
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Bachelor Sociale Psychologie

Action Learning Projecten
Project
DisGoveries
Rol
Projectlid
Omschrijving

Dit project stelde ten doel een vorm te bedenken waarmee de DisGover producten en diensten die de trainees in hun opleiding ´IDisGover´ ontwikkelen, te vermarkten.

Project
Open Innovatie Festival 2012 – Workshop ‘De flexibele organisatie – Het Nieuwe Werken binnen de gemeente Nijmegen’
Rol
Projectleider
Omschrijving

Het Open Innovatie Festival is een jaarlijks landelijk evenement georganiseerd door overheidsinstanties. Samen met ambtenaren, inwoners en ondernemers pakken we vraagstukken effectiever, efficiënter en op een leuke manier aan.

Vanuit DisGover heb ik de workshop 'De flexibele organisatie - Het Nieuwe Werken binnen de gemeente Nijmegen' georganiseerd en begeleid. Het doel van deze workshop was het stimuleren van HNW binnen de gemeente Nijmegen, door inzichtelijk te maken hoe de gemeente tegen HNW aankijkt, een plan van aanpak op stellen hoe HNW te stimuleren en ambassadeurs van HNW aan te stellen.

Project
DisGoveries
Rol
Bestuurslid Externe Relaties
Omschrijving

DisGoveries is de interne unit die verantwoordelijk is voor het in de wereld brengen en vermarkten van de innovatieve producten en diensten die de trainees binnen het opleidingsprogramma van DisGover ontwikkelen.

Project
Event Licence2Party
Rol
Projectlid Marketing en Communicatie
Omschrijving

Het organiseren van een event vanwege het tweejarig bestaan van DisGover, waarin kennisdeling, innovatie en zaakgericht werken centraal staan. Het programma biedt interessante sprekers, een zaaktypebattle en een afsluitend knalfeest.

Als projectlid Marketing & Communicatie was ik verantwoordelijk voor: de social media, de website, de uitnodigingen, de aankleding van de locatie, PR en het regelen van gastsprekers, de publieksjury, de ambassadeurs en de band.

Project
Serious Ambtenaar III
Rol
Teamlid Webcare & PR
Omschrijving

Serious Ambtenaar is een jaarlijks initiatief waarmee ambtenaren en overheidsorganisaties geld verdienen voor 3FM Serious Request. Als Serious Ambtenaar voer je in twee dagen in een groep van 7 ambtenaren in je vrije tijd een adviesopdracht uit voor een opdrachtgever vanuit een overheidsorganisatie. Als opdrachtgever betaal je hiervoor 5000 euro. DisGover mocht trekker zijn van Serious Ambtenaar 3.

Als teamlid Webcare & PR was ik verantwoordelijk voor de social media en het onderhouden van de relaties van Serious Ambtenaar.

Project
Serious Ambtenaar III
Rol
Teamcaptain Logistiek
Omschrijving

Serious Ambtenaar is een jaarlijks initiatief waarmee ambtenaren en overheidsorganisaties geld verdienen voor 3FM Serious Request. Als Serious Ambtenaar voer je in twee dagen in een groep van 7 ambtenaren in je vrije tijd een adviesopdracht uit voor een opdrachtgever vanuit een overheidsorganisatie. Als opdrachtgever betaal je hiervoor 5000 euro. DisGover mocht trekker zijn van Serious Ambtenaar 3.

Als teamcaptain Logistiek was ik verantwoordelijk voor het organiseren van de externe procesbegeleiding van de opdrachten, de interne samenwerking en stuur ik het team aan dat verantwoordelijk is voor: de matching van de opdrachten en vrijwilligers, het contact met de opdrachtgevers en vrijwilligers, het portfolio, de evaluatie van Serious Ambtenaar 3.

Project
Move to Improve
Rol
Projectlid
Omschrijving

Elke ambtenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Dit betekent dat je als ambtenaar je eigen groeipad mede ontwerpt, of het nu gaat om kennis, ervaring of netwerk. Toch zien we nog weinig beweging op de dagelijkse werkvloer en nauwelijks over de organisatiegrenzen heen. Binnen deze kennismaatschappij is er juist binnen de overheid meer uitwisseling nodig, van zowel mensen als van kennis!
Met dit project willen we vanuit DisGover een grote groep ambtenaren in beweging brengen om hun eigen kennis, baan, netwerk en profilering binnen de overheid vorm te geven!

Project
Night to 5
Rol
Adviseur/Projectlid logistiek
Omschrijving

Overheidsevent dat in he teken staat van het verbinden van mensen die van mening zijn dat de overheid het ook anders kan aanpakken. De overheid is innovatief en er zijn veel ambtenaren die het lef hebben het anders te willen doen. Op een ludieke wordt tijdens dit event het stereotype beeld van de ambtenaar op de proef gesteld