Veerle Hessels

Motivatie

De overheid saai, suf en grijs? Dit hardnekkige vooroordeel duikt steeds weer de kop op, maar ik kan je vertellen dat werken voor de overheid juist vol uitdagingen zit!

Denk maar eens aan alle interessante en actuele thema’s waarmee overheidsinstanties zich bezig houden; van democratische vernieuwing tot big data en van veiligheid tot smart cities. Ingewikkelde en ingrijpende onderwerpen, waar we allemaal mee te maken hebben. Natuurlijk valt er ook nog veel terrein te winnen om de overheid minder bureaucratisch, sneller en meer gericht op de toekomst te maken. En dat is nou juist wat het voor mij zo interessant maakt: leren van ervaren collega’s en tegelijkertijd onbevangen en vol enthousiasme nieuwe ideeën tot uitvoering kunnen brengen.

Met mijn achtergrond in geschiedenis en internationale betrekkingen ben ik altijd geïnteresseerd in de waaromvraag. Naar mijn mening een cruciale vraag wanneer het gaat om informatie- en verandermanagement. Met elkaar in gesprek gaan, buiten de gevestigde kaders durven kijken en optimisme; zo wil ik bijdragen aan een effectieve, transparante en kennisdelende overheid!

Werkervaring
Periode
Maart 2018 - heden
Organisatie
NVVB | Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Functie
Strategisch adviseur
Omschrijving

De NVVB behartigt de belangen van gemeenten en organisaties op het gebied van o.a. persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en innovatie. Burgerzaken is namelijk volop in beweging. Door de toenemende digitalisering, nieuwe wet- en regelgeving en vernieuwende technologieën ontstaan er voortdurend nieuwe inzichten en veranderingen. Extra uitdagend dus om het voor de inwoners overzichtelijk te maken en te houden! Als adviseur houd ik mij bezig met de implementatie van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en met thema's zoals digitale identiteit en identiteit & producten.

Periode
Augustus 2017 - februari 2018
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Projectsecretaris
Omschrijving

Sinds een aantal jaren werkt de gemeente Zaanstad met Sociale Wijk- en Jeugdteams om te kunnen voorzien in zorgvraagstukken op wijkniveau. Binnen mijn opdracht houd ik mij bezig met het verbeteren van de overlegstructuren met betrekking tot de Wijkteams en fungeer ik als spin in het web tussen de gemeente, de teams en overige partijen. Daarnaast houd ik mij bezig met het digitale portaal ‘de ZaanZoeker’ ter bevordering van kennisdeling en integraliteit.

Opleidingen
Periode
2014 -2016
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief

Periode
2011- 2014
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Bachelor Geschiedenis

Periode
2010 - 2011
Onderwijsinstituut
Hogeschool Utrecht
Studie

Propedeusejaar lerarenopleiding Geschiedenis

Action Learning Projecten
Project
Denktank
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team Denktank staat voor de uitdaging om studenten, trainees en professionals samen te brengen en op vernieuwende wijze over een actueel thema te laten nadenken, kennis en ideeën met elkaar te laten uitwisselen en elkaar te inspireren. De verbinding tussen de verschillende groepen en manieren waarop zij elkaar – op het gebied van kennis, vaardigheden en passie – verder kunnen brengen, staan hierbij centraal.
Pascale Georgopoulou, onze opdrachtgever, heeft ons daarnaast verzocht aandacht te schenken aan het ambtelijk vakmanschap. Welke eigenschappen en vaardigheden zijn gezien de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor ambtenaren van belang? En wat maakt dat een ambtenaar gepassioneerd is over zijn/haar vak? Het ambtelijk vakmanschap zal door team Denktank in relatie worden gebracht met één of meerdere maatschappelijk relevante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als‘opgroeien & oud worden’ (Hoe maken we zorg en onderwijs toekomstbestendig met uitdagingen als vergrijzing, eenzaamheid, decentralisatie en bezuinigingen?),‘Zückerberg & andere slimmeriken’(Technologische ontwikkelingen: je komt er niet omheen en je kunt niet meer zonder. Blockchain, big data en cyber security – kun jij er al mee uit de voeten?), ‘Populair populisme’ (Laat jij jouw stem gelden als het gaat om tolerantie, polarisatie en democratische vernieuwing? Ben jij zwart, wit of 50 tinten grijs?) en ‘Harvey, Irma & José’ (Droge voeten wil iedereen. Bieden smart cities, een circulaire economie en energietransitie de oplossing voor klimaatverandering?).
Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van team Denktank? Blijf ons dan volgen!