Thijs Bolhuis

Motivatie

De digitalisering maakt de mogelijkheden tot het delen van kennis en informatie eindeloos. De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en hierdoor veranderen manieren van werken en organiseren continu. Door een sterke interactie tussen overheden, burgers en andere stakeholders worden maatschappelijke vraagstukken op een andere manier belicht en ontstaan er nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. De publieke sector is hiermee een boeiend werkveld die volop in beweging is.

Als trainee wil ik graag meewerken aan een slimme overheid die klaar is voor de toekomst. Met mijn brede studieachtergrond, een combinatie van hbo bedrijfskunde en wo politicologie, lukt het mij om een abstract thema te vertalen naar een concrete handeling. Ben jij klaar voor de toekomst en schakel jij met mij mee naar de volgende versnelling?

Werkervaring
Periode
Maart 2017- heden
Organisatie
Provincie Flevoland
Functie
Beleidsondersteuner Stafbureau Services en Middelen
Omschrijving

Ik bied beleidsondersteuning voor de afdeling Services en Middelen en houd mij bezig met procesoptimalisatie en contractmangement. Daarnaast ben ik betrokken bij diverse grote projecten als aanjager en Scrum Master.

Opleidingen
Periode
2014-2016
Onderwijsinstituut
MSc Politicologie
Studie

Universiteit van Amsterdam

Periode
2009-2013
Onderwijsinstituut
Hbo Bedrijfskunde MER
Studie

Christelijke Hogeschool Ede

Action Learning Projecten
Project
Uniek Publiek
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team UniekPubliek houd zich bezig met het meetbaar maken van de mensgerichte aanpak van daklozenopvang binnen de gemeente Utrecht. Alle instanties die actief zijn met (ex-) daklozen in Utrecht zijn het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak uiteindelijk meer oplevert dan een traditionele aanpak waarbij alle hulpbehoevenden een standaard proces doorlopen. In project UniekPubliek gaan we deze stelling onderzoeken, door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen het hanteren van een meer mensgerichte aanpak en een meer procedureel gerichte aanpak. Hiertoe gaan we ons onderdompelen in de wereld van de daklozenopvang. Het project heeft daarbij ook als doel om inzicht te creëren in de impact van maatwerk op de behandeling van een dakloze. Met dit inzicht willen we bewustwording genereren bij de betrokken instanties en beleidsmedewerkers door ook hen het proces te laten ervaren.

Project
Wel-doeners
Rol
Projectlid
Omschrijving

Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Als projectteam de Wel-doeners voeren we campagne om de mens binnen het sociaal domein een gezicht te geven. We vertellen het verhaal van zowel cliënten als professionals binnen het sociaal domein door korte inspirerende en persoonlijke verhalen te publiceren. Het doel van deze campagne is om begrip te kweken en stigma’s te doorbreken.