Thijs Bolhuis

Motivatie

De digitalisering maakt de mogelijkheden tot het delen van kennis en informatie eindeloos. De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en hierdoor veranderen manieren van werken en organiseren continu. Door een sterke interactie tussen overheden, burgers en andere stakeholders worden maatschappelijke vraagstukken op een andere manier belicht en ontstaan er nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. De publieke sector is hiermee een boeiend werkveld die volop in beweging is.

Als trainee wil ik graag meewerken aan een slimme overheid die klaar is voor de toekomst. Met mijn brede studieachtergrond, een combinatie van hbo bedrijfskunde en wo politicologie, lukt het mij om een abstract thema te vertalen naar een concrete handeling. Ben jij klaar voor de toekomst en schakel jij met mij mee naar de volgende versnelling?

Werkervaring
Periode
Maart 2018
Organisatie
Gemeente Eindhoven
Functie
Trainee inkoop en contractmanagement sociaal domein
Omschrijving

De gemeente Eindhoven koopt producten uit de Jeugdwet, WMO en Participatiewet in doormiddel van bestuurlijk aanbesteden. Ik begeleid dit proces en ben medeverantwoordelijk voor het op een juiste manier contracteren van zorgaanbieders. Daarnaast ben ik bezig om dit aanbestedingsproces gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

Periode
Maart 2017 - feb 2018
Organisatie
Provincie Flevoland
Functie
Beleidsondersteuner Stafbureau Services en Middelen
Omschrijving

Ik bied beleidsondersteuning voor de afdeling Services en Middelen en houd mij bezig met procesoptimalisatie en contractmangement. Daarnaast ben ik betrokken bij diverse grote projecten als aanjager en Scrum Master.

Opleidingen
Periode
2014-2016
Onderwijsinstituut
MSc Politicologie
Studie

Universiteit van Amsterdam

Periode
2009-2013
Onderwijsinstituut
Hbo Bedrijfskunde MER
Studie

Christelijke Hogeschool Ede

Action Learning Projecten
Project
Uniek Publiek
Rol
Projectlid
Omschrijving

In het actionlearning project UniekPubliek bekijken we welk pad een dakloze doorloopt in de aanloop naar zelfstandig wonen. We onderzoeken hoe terugval naar dakloosheid (ook wel: recidive) kan worden voorkomen en hoe de betrokken zorgpartijen in de keten samenwerken. Aan de hand van klantreizen brengen we in kaart tegen welke knelpunten daklozen aanlopen in hun traject naar zelfstandig wonen. Dit zullen we doen aan de hand van interviews met (ex-)daklozen, hulpverleners en zorgprofessionals. We maken een overzicht van de actoren die in het speelveld aanwezig zijn en geven daarbij graag een advies met inzichten en aanbevelingen terug aan het netwerk.

Project
Wel-doeners
Rol
Projectlid
Omschrijving

Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Als projectteam de Wel-doeners voeren we campagne om de mens binnen het sociaal domein een gezicht te geven. We vertellen het verhaal van zowel cliënten als professionals binnen het sociaal domein door korte inspirerende en persoonlijke verhalen te publiceren. Het doel van deze campagne is om begrip te kweken en stigma’s te doorbreken.