Simeon van Eijl

Motivatie

Naast mijn studie heb ik altijd een sterke drang gehad om binnen de maatschappij mijn steentje bij te dragen. Zaken zoals vrijwilligerswerk, maar ook het coachen en opleiden van burgers binnen deze maatschappij hebben ervoor gezorgd dat ik deze drang ook in de praktijk heb kunnen brengen. Dit is ook de reden dat ik na mijn studie op zoek ben gegaan naar een functie waar ik betrokken was bij ‘de mensen’ en hun functioneren in deze alsmaar veranderende wereld. Een plek in de publieke sector lag daarom voor de hand. Binnen deze sector is het noodzakelijk om veelzijdig te zijn, om de kennis vanuit je studie in de praktijd te brengen, maar om ook de verbindende factor tussen burger en overheid te zijn en nooit te stoppen met leren. Het traineeship van DisGover geeft mij de mogelijkheid om deze bruggenbouwer te zijn en mens en organisatie te verbinden.

Werkervaring
Periode
juni 2017 - heden
Organisatie
Service Centrum Drechtsteden
Functie
Informatieadviseur
Omschrijving

Binnen de Drechtsteden wordt er momenteel een compleet nieuw klant, zaak- en archiefsysteem uitgerold. Binnen deze uitrol voer ik de functie van informatieadviseur uit. Dit wil zeggen dat ik van alle gemeente de huidige processen vertaal naar de nieuwe situatie van het klant, zaak –en archiefsysteem. Het is daarnaast erg belangrijk om samen met alle gemeenten te onderzoeken of de nieuwe werkwijze goed functioneert en of alle gemeenten het eens zijn met deze werkwijze. Hiervoor organiseer ik, samen met mijn collega's, verschillende sessies.

Periode
mei 2017 – juni 2017
Organisatie
Gemeente Vlaardingen
Functie
Informatieadviseur
Omschrijving

De gemeente Vlaardingen kampte met een telefonieprobleem. Het aanbestede pakket was binnen de gemeente nog niet bij alle medewerkers bekend en er werd nog te vaak naar de oude methode terug gegrepen wanneer het nieuwe telefoniesysteem niet naar behoren functioneerde. Mijn taak was om in korte tijd de medewerkers van de gemeente mee te nemen in de verandering van het oude telefoniesysteem naar het nieuwe, in de 'cloud' opererende systeem. Doormiddel van kennissessies, workshops en andere methodieken heb ik de medewerkers van de gemeente geholpen om het nieuwe systeem beter onder de knie te krijgen.

Opleidingen
Periode
2014 - 2015
Onderwijsinstituut
Onderwijsinstituut Tilburg University
Studie

Master Communicatie- en Informatiewetenschappen

Periode
2010 - 2014
Onderwijsinstituut
Onderwijsinstituut Tilburg University
Studie

Bachelor Sociale Wetenschappen

Action Learning Projecten
Project
Denktank
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team Denktank staat voor de uitdaging om studenten, trainees en professionals samen te brengen en op vernieuwende wijze over een actueel thema te laten nadenken, kennis en ideeën met elkaar te laten uitwisselen en elkaar te inspireren. De verbinding tussen de verschillende groepen en manieren waarop zij elkaar – op het gebied van kennis, vaardigheden en passie – verder kunnen brengen, staan hierbij centraal.
Pascale Georgopoulou, onze opdrachtgever, heeft ons daarnaast verzocht aandacht te schenken aan het ambtelijk vakmanschap. Welke eigenschappen en vaardigheden zijn gezien de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor ambtenaren van belang? En wat maakt dat een ambtenaar gepassioneerd is over zijn/haar vak? Het ambtelijk vakmanschap zal door team Denktank in relatie worden gebracht met één of meerdere maatschappelijk relevante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als‘opgroeien & oud worden’ (Hoe maken we zorg en onderwijs toekomstbestendig met uitdagingen als vergrijzing, eenzaamheid, decentralisatie en bezuinigingen?),‘Zückerberg & andere slimmeriken’(Technologische ontwikkelingen: je komt er niet omheen en je kunt niet meer zonder. Blockchain, big data en cyber security – kun jij er al mee uit de voeten?), ‘Populair populisme’ (Laat jij jouw stem gelden als het gaat om tolerantie, polarisatie en democratische vernieuwing? Ben jij zwart, wit of 50 tinten grijs?) en ‘Harvey, Irma & José’ (Droge voeten wil iedereen. Bieden smart cities, een circulaire economie en energietransitie de oplossing voor klimaatverandering?).
Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van team Denktank? Blijf ons dan volgen!

Project
Innovaid
Rol
Projectlid
Omschrijving

Projectteam Innovaid ziet kansen in het intensiveren van de samenwerking en kennisdeling tussen private instellingen, de publieke sector (incl. kennisinstellingen) en de non-profit sector om op die manier ontwikkelingssamenwerking te borgen. Door meer samenwerking en kennisdeling kunnen de diverse instanties gezamenlijk een innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking creëren, elkaar versterken en vernieuwende werkwijzen bij elkaar stimuleren. Begin september zal er een netwerkevenement georganiseerd worden, waarbij de diverse partijen onder andere in werkgroepverband met een aantal casussen aan de slag zullen gaan. Door de diverse partijen vanaf het begin af aan bij ons project te laten aanhaken en ze met elkaar in contact te brengen, hopen we een duurzame intersectorale samenwerking te kunnen realiseren.