Sanne van Hoof

Motivatie

Overheidsinstanties werken ontzettend hard zodat burgers hun zaken op een zo gemakkelijk mogelijke manier kunnen regelen. Door mijn werkervaring bij verschillende gemeenten als frontoffice heb ik ondervonden hoe belangrijk informatievoorziening is. Hierbij zijn beide de manier van klantbenadering en de interne communicatie en informatiestromen van groot belang. Door kritisch te kijken naar bestaande werkwijzen en de technische structuur kunnen overheidsinstanties verspillingen uit hun processen verminderen of verwijderen. Ik krijg er energie van wanneer werknemers als resultaat aangenamer en overzichtelijker kunnen werken. Niet alleen werknemers profiteren hiervan, maar ook burgers ervaren een verbeterde dienstverlening. Ik vind het namelijk belangrijk dat mijn werk een bijdrage levert aan de maatschappij. Door mijn sterke gevoel van loyaliteit ben ik continue bezig met het willen afleveren van goed werk. Mijn kracht ligt in mijn empathisch vermogen en in contact maken waardoor ik een echte teamplayer ben.

De overheid is continue onderworpen aan veranderingen in dienstverlening, technologie en wet-en-regelgeving. Daarom is betrokkenheid en enthousiasme niet alleen essentieel om binnen projecten een gezamenlijk doel te definiëren en te realiseren, maar ook om werknemers gemotiveerd te houden in tijden van verandering. Door met een analytische en kritische blik naar de bestaande informatiestructuur en processen te kijken, ben ik gedreven om gezamenlijk naar een transparante, kennis delende en klantvriendelijke overheid te werken.

Werkervaring
Periode
Dec 2016 - heden
Organisatie
Gemeente Weert
Functie
Assistent programmamanager/projectleider
Omschrijving

Bij de gemeente Weert werk ik als Assistent programmamanager voor de uitvoering van het Masterplan informatiearchitectuur. Het Masterplan is opgesteld voor het neerzetten van een goede I-organisatie, het verbeteren van de digitale dienstverlening en het mogelijk maken van 'anders werken'. Momenteel vervul ik de rol van projectleider voor het gemeentebreed implementeren van een nieuw zaaksysteem.

Periode
Juni 2016 - nov 2016
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Functie
Adviseur Zaakgericht werken
Omschrijving

Als trainee bij de gemeente Zoetermeer werk ik samen met de projectleider en twee collega adviseurs om zaakgericht werken gemeentebreed uit te rollen. Werknemers moeten leren werken met en wennen aan het werken met digitale dossiers. Naast het proces van digitalisering richten wij werkprocessen in in Key2Zaken (Centric). Dit om deze werkprocessen te borgen en zo transparanter te kunnen zijn richting de burger. Verandermanagement is bij dit project dus van groot belang.

Opleidingen
Periode
2014 - 2016
Onderwijsinstituut
Universiteit van Tilburg
Studie

Extended Master Organisation Studies

Periode
Aug 2012 - Jan 2013
Onderwijsinstituut
Northern Arizona University
Studie

Exchange semester, minor in Psychology

Periode
2010 - 2014
Onderwijsinstituut
Universiteit van Tilburg
Studie

Bachelor Organisation Studies

Action Learning Projecten
Project
Uniek Publiek
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team UniekPubliek houd zich bezig met het meetbaar maken van de mensgerichte aanpak van daklozenopvang binnen de gemeente Utrecht. Alle instanties die actief zijn met (ex-) daklozen in Utrecht zijn het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak uiteindelijk meer oplevert dan een traditionele aanpak waarbij alle hulpbehoevenden een standaard proces doorlopen. In project UniekPubliek gaan we deze stelling onderzoeken, door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen het hanteren van een meer mensgerichte aanpak en een meer procedureel gerichte aanpak. Hiertoe gaan we ons onderdompelen in de wereld van de daklozenopvang. Het project heeft daarbij ook als doel om inzicht te creëren in de impact van maatwerk op de behandeling van een dakloze. Met dit inzicht willen we bewustwording genereren bij de betrokken instanties en beleidsmedewerkers door ook hen het proces te laten ervaren.

Project
Beter Blockchain
Rol
Projectlid
Omschrijving

In opdracht van VNG/KING donderzoeken we de toegevoegde waarde van de blockchain technologie voor gemeenten. Wat is het, wanneer heeft het toegevoegde waarde, maar ook: wat zijn juridische consequenties? Na deze analyse zullen we een toepassing van blockchain ontwerpen, toegepast op een maatschappelijk relevant vraagstuk.

Project
Masterclass Datagestuurd Werken
Rol
Projectleider
Omschrijving

De Masterclass wordt georganiseerd voor alle trainees van DisGover. Het doel van de Masterclass is om van elke trainee een mini expert te maken om Datagestuurd werken in hun organisatie te introduceren en verder te brengen. Trainees vergaren toepasbare kennis van de nieuwste ontwikkelingen, de uitdagingen rondom wetgeving en technieken rondom big data en Datagestuurd werken bij de Overheid. Dit aan de hand van een vraagstuk uit de gemeente Zaanstad in samenwerking met verschillende partijen met expert kennis op dit gebied.

Project
De Jurist aan tafel
Rol
Projectlid
Omschrijving

‘De jurist aan tafel – ingrediënten voor de moderne gemeentejurist’ is een symposium voor de juristen van de gemeenten Amsterdam, Utrecht een Zaanstad. Dit symposium heeft als doel de juristen bewust te maken van en voor te bereiden op de veranderende rol van de gemeentejurist.