Marzia Sakoer

Motivatie

Tijdens het legal traineeship van DisGover krijg ik de kans om mee te draaien met verschillende overheidsinstanties. Daarnaast is er ruimte om te ontwikkelen op verschillende gebieden: juridisch gebied, digitalisering en verandermanagement.

Het afgelopen jaar heb ik diverse opdrachten uitgevoerd voor onder andere gemeente Purmerend en gemeente Heerhugowaard. Bij de gemeente Purmerend was ik medeverantwoordelijk voor de verbetering van processen binnen het sociaal domein. Binnen de gemeente Heerhugowaard was ik projectleider papierloos werken en maakte ik deel uit van de bezwaar- en beroepprocedure. Ik nam deel aan hoorzittingen en schreef adviezen. Daarnaast worden de digitale processen die ik voor de gemeente Heerhugowaard heb gerealiseerd overgenomen door de gemeente Langedijk. Deze diversiteit aan vraagstukken en werkzaamheden is wat ik het meest interessant vind aan werken binnen de overheid.

Als persoon ben ik enthousiast, proactief en betrokken. Verder los ik maatschappelijke probleemstukken creatief op, dit kwam ook duidelijk naar voren tijdens mijn vorige opdrachten. Met mijn juridische achtergrond wil ik graag iets betekenen voor de maatschappij. Door middel van mijn enthousiasme en frisse blik wil ik de kloof tussen burger en overheid verkleinen. Ik hoop mijn motivatie en geschiktheid nader te kunnen toelichten in een mondeling gesprek.

Werkervaring
Periode
Ag 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Juridisch Adviseur
Omschrijving

Binnen de gemeente Zaanstad ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie omtrent de Wet openbaarheid van bestuur en houd ik mij bezig met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Periode
Juli 2017 – Augustus 2017
Organisatie
Gemeente Leiden/Servicepunt71
Functie
Legal Trainee
Omschrijving

Per 1 januari 2017 zijn er medewerkers en taken van de bezwaar- en beroepprocedure van gemeente Leiden overgeheveld naar het Servicepunt 71. Ten behoeve van het evaluatie-overleg met de directie en gemeentesecretaris heb ik onderzoek gedaan naar deze transitie. Hierbij heb ik gekeken naar onder andere het proces en de zachte kant (ervaring van medewerkers). In het rapport zijn concrete aanbevelingen meegenomen met betrekking tot procesoptimalisatie.

Periode
Januari 2017 - juni 2017
Organisatie
Gemeente Heerhugowaard
Functie
Legal Trainee
Omschrijving

Als trainee bij de gemeente Heerhugowaard was ik projectleider papierloos werken. Ik was verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van de digitale procesdossiers. Daarnaast werken de leden van de commissie bezwaar dankzij dit project geheel papierloos. Het gerealiseerde proces wordt ook overgenomen door de gemeente Langedijk. Verder heb ik in korte tijd de werkzaamheden als secretaris eigen gemaakt waardoor ik al snel deelnam aan hoorzittingen en adviezen schreef.

Periode
Juni 2016 – Dec 2016
Organisatie
Gemeente Purmerend
Functie
Legal Trainee
Omschrijving

De decentralisatie in de zorg heeft veel veranderingen teweeg gebracht voor de gemeenten. Als trainee bij de gemeente Purmerend houd ik mij bezig met de verbetering van de processen binnen het sociaal domein, met name rondom de WMO en Jeugd.

Opleidingen
Periode
Sept 2013 – Dec 2015
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Master Rechtsgeleerdheid, richting ‘Public International Law’

Periode
Sept 2009 – Aug 2013
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Action Learning Projecten
Project
Denktank
Rol
Projectleider
Omschrijving

Team Denktank staat voor de uitdaging om studenten, trainees en professionals samen te brengen en op vernieuwende wijze over een actueel thema te laten nadenken, kennis en ideeën met elkaar te laten uitwisselen en elkaar te inspireren. De verbinding tussen de verschillende groepen en manieren waarop zij elkaar – op het gebied van kennis, vaardigheden en passie – verder kunnen brengen, staan hierbij centraal.
Pascale Georgopoulou, onze opdrachtgever, heeft ons daarnaast verzocht aandacht te schenken aan het ambtelijk vakmanschap. Welke eigenschappen en vaardigheden zijn gezien de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor ambtenaren van belang? En wat maakt dat een ambtenaar gepassioneerd is over zijn/haar vak? Het ambtelijk vakmanschap zal door team Denktank in relatie worden gebracht met één of meerdere maatschappelijk relevante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als‘opgroeien & oud worden’ (Hoe maken we zorg en onderwijs toekomstbestendig met uitdagingen als vergrijzing, eenzaamheid, decentralisatie en bezuinigingen?),‘Zückerberg & andere slimmeriken’(Technologische ontwikkelingen: je komt er niet omheen en je kunt niet meer zonder. Blockchain, big data en cyber security – kun jij er al mee uit de voeten?), ‘Populair populisme’ (Laat jij jouw stem gelden als het gaat om tolerantie, polarisatie en democratische vernieuwing? Ben jij zwart, wit of 50 tinten grijs?) en ‘Harvey, Irma & José’ (Droge voeten wil iedereen. Bieden smart cities, een circulaire economie en energietransitie de oplossing voor klimaatverandering?).
Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van team Denktank? Blijf ons dan volgen!

Project
Juridische Leerfabriek 71
Rol
Projectlid
Omschrijving

Een leven lang leren. Dat wensen gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt 71 voor al hun (juridische) dienstverleners. Wij staan met hen aan het begin van dit grote project: het verbeteren van de Juridische Leergang voor meer dan 200 medewerkers. Ons doel is het boven tafel krijgen van de behoeftes van medewerkers. Dit gaan we doen aan de hand van inspirerende werksessies, zodat medewerkers enthousiast worden en eigenaarschap krijgen over hun vernieuwde Juridische Leergang. We brengen een advies uit, zodat Servicepunt 71 verder kan met de implementatie.

Project
Blockchain
Rol
Projectlid
Omschrijving

In dit project onderzoeken we de toegevoegde waarde van de blockchain technologie voor gemeenten. Wat is het, wanneer heeft het toegevoegde waarde, maar ook: wat zijn juridische consequenties? Na deze analyse zullen we een toepassing van blockchain ontwerpen, toegepast op een maatschappelijk relevant vraagstuk. Dit doen we in opdracht van VNG/KING.

Project
De Jurist Aan Tafel
Rol
Projectlid
Omschrijving

‘De jurist aan tafel – ingrediënten voor de moderne gemeentejurist’ is een symposium voor de juristen van de gemeenten Amsterdam, Utrecht een Zaanstad. Dit symposium heeft als doel de juristen bewust te maken van en voor te bereiden op de veranderende rol van de gemeentejurist.