Marije Valk

Motivatie

Ik zie mijzelf als een analytische wereldverbeteraar. Ik durf groot te dromen en acties hieraan te verbinden. Ik ben een perfectionistisch, ambitieus en idealistisch. En wat is een betere plek om aan je idealen en ambities te werken dan bij de overheid? Een plek waar je moet blijven leren en blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Als antropoloog ben ik altijd bezig met mensen observeren, structuren ontdekken en verbanden leggen. Luisteren, zien wat er gebeurt, begrijpen waarom mensen de dingen doen die ze doen. De verschuivende rol van de overheid ten opzichte van de samenleving vind ik daarbij fascinerend. Frictie en kansen zien, en daar dan iets mee doen. Ik word enthousiast van (de combinatie van) duurzaamheid, circulaire economie, technologische innovaties, cocreatie en sociaal ondernemerschap. De overheid heeft naar mijn idee de taak om hierin te faciliteren en te helpen de wereld iedere dag een beetje mooier en leefbaarder te maken. Hoe groot of klein die ontwikkelingen ook zijn. Daar wil ik graag aan mee werken.

Werkervaring
Periode
Periode oktober 2017 - Heden
Organisatie
Gemeente Almere 
Functie
Programmasecretaris Almere 2.0 Programmalijn 4: Versterken Verblijfsplekken: Toerisme, Recreatie en Cultuur  Projectondersteuner Expertise Centrum 
Omschrijving

Het programma Almere 2.0 richt zich op de verstedelijking van Almere. Als programmasecretaris van de programmalijn Versterken Verblijfsplekken richt ik me op drie sleutelprojecten: Oostvaardersplassen, Kustzone Poort en het stadscentrum. In het kader van de aanstaande Omgevingswet en de veranderende rol van de overheid werk ik in Kustzone Poort aan met het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief dataonderzoek middels antropologisch veldwerk. Tenslotte ben ik voor het Expertisecentrum bezig met het realiseren van een Learning Lane rondom programma- en projectmanagement. 

Opleidingen
Periode
2012 - 2013
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Master of Social Science in Culturele Antropologie, Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief

Periode
2011 - 2012
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Premsater of Social Science in Culturele Antropologie, Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief

Periode
2010 - 2011
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Bachelor of Social Science in Culturele Antropologie

Action Learning Projecten
Project
Floridata
Rol
Projectsecretaris 
Omschrijving

In 2022 zal de Floriade plaatsvinden in Almere. In het kader van de Sustainable Development Goals en de vier pijlers 'Greening, Healthying, Energizing en Feeding' onderzoekt ons team op welke manier de Floriade bijdraagt aan Happiness en hoe data het verhaal van de Floriade kan vertellen. Met de Floriade BV als opdrachtgever onderzoeken wij de mogelijkheden tot het opzetten van een datalab voor alle betrokkenen en daarnaast het meetbaar maken van Happiness.