Malon Peeters

Motivatie

Ik heb altijd geloofd dat mensen zelf de beste bron van informatie zijn. Of het nou gaat om het maken van beleid of het begeleiden van een verandertraject: vragen stellen aan en luisteren naar de verschillende betrokkenen levert altijd het meeste op. Zowel qua wensen, als qua kennis en kunde. Dit vind ik de kracht van het DisGover traineeship, waarbij ik mag leren, werken en doen met een heel scala aan mensen, ervaringen en expertise.

Mijn belangrijkste drijfveer om binnen de overheid te werken is dan ook precies dit: door met mensen in gesprek te gaan een zo dienstbaar en passend mogelijke overheid voor ze te realiseren. Juist ook binnen een samenleving en werkomgeving onderhevig aan processen van digitalisering en automatisering is het belangrijk de mens centraal te blijven stellen. Met mijn nieuwsgierigheid en enthousiasme wil ik hier middels mijn DisGover traineeship een steentje aan bijdragen!

Werkervaring
Periode
november 2017 - heden
Organisatie
A + O Gemeenten
Functie
Projectleider
Omschrijving

.

Periode
sep 2016 - Oktober
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
(Project-)Medewerker Afdeling Contractmanagement
Omschrijving

Op de afdeling contractmanagement binnen het sociaal domein was ik o.a. verantwoordelijk voor procesverbeteringen rondom (niet-)ingekochte jeugdzorg, waarbij ik een schakelfunctie verzorgde tussen verschillende afdelingen, zorgaanbieders en de lokale jeugdteams. Daarnaast heb ik een actieve rol gespeeld bij de evaluatie van de sociale wijk- en jeugdteams en de daaruit voortvloeiende doorontwikkelagenda voor deze teams, waaronder een nieuwe aanbesteding voor de wijkteams. Ten slotte ben ik als onderzoekster actief geweest in het “Verwonderzoek” naar de Participatiewet (zie hiervoor ook www.verwonderzoek.com).

Periode
2013-2014
Organisatie
AIESEC
Functie
Accountmanager/voorzitter
Omschrijving

AIESEC is de grootste door jeugd geleide organisatie ter wereld. Door persoonlijke ontwikkeling en gedeelde internationale ervaringen willen wij een positieve invloed uitoefenen op de wereld van tegenwoordig

Opleidingen
Periode
2014-2016
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Onderzoeksmaster Culturele Antropologie

Periode
2009-2012
Onderwijsinstituut
Maastricht University
Studie

Bachelor University College - psychologie en sociologie, aangevuld met rechten

Periode
Januari – Mei 2011
Onderwijsinstituut
University of Richmond
Studie

Sociologie

Action Learning Projecten
Project
DisGoverland
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team DisGoverLand onderzoekt hoe trainees nog meer uit hun traineeship bij DisGover kunnen halen. We gaan een instrument ontwerpen dat trainees helpt meer inzicht en overzicht te krijgen in hun ontwikkeling en eigen leertraject tijdens hun traineeship. Daarmee dagen we trainees uit om meer eigenaarschap te nemen over hun ontwikkeling. Trainees zijn zich nog niet altijd bewust van de mogelijkheden die het traineeship ze biedt. Dit project, zelf een initiatief van een trainee, is een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden binnen DisGover. Graag willen we trainees helpen om deze kansen vanaf het begin af aan te pakken, zonder ze aan het handje mee te nemen.

Project
Go Nudge!
Rol
Projectleider
Omschrijving

In dit project onderzoeken we in opdracht van Dienstverlening Drechtsteden (een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten) hoe we het gebruik van de digitale dienstverlening kunnen verhogen door het toepassen van nudging technieken. Dit zijn technieken om door (on)bewuste beïnvloeding op een positieve manier het gedrag van mensen te sturen. Ze behouden hierbij hun vrije keuze maar worden ‘verleid’ een bepaalde kant op te gaan. Doel van het project is om met relatief kleine aanpassingen grote veranderingen in het keuzegedrag van burgers teweeg te brengen, zodat zij meer producten online afnemen in plaats van aan de balie. Voor Dienstverlening Drechtsteden maken we een (beknopt) advies hoe deze veranderingen geïmplementeerd kunnen worden en organiseren we een bijeenkomst waar ambtenaren op verschillende niveaus binnen de gemeenten worden geïnformeerd en geïnspireerd over de toepassing van nudging technieken. Ondersteunend aan deze bijeenkomst willen we de ambtenaren een handreiking meegeven waarin tips en tricks staan vermeld voor de brede toepassing van nudging.

Project
DG-Diner
Rol
Projectlid
Omschrijving

Met het doel om een interessante en amusante avond op te zetten voor het netwerk van DisGover zijn we met een negental collega’s bezig om het zogeheten 'DG-Diner: DisGover Europa' te organiseren. Tijdens dit diner, die gebaseerd is op het welbekende Correspondents' Dinner', staan inhoudelijk serieuze en prikkelende onderwerpen over Europa centraal, gecombineerd met elementen van humor en entertainment. Door middel van het DG-Diner willen we onze gasten dieper na laten denken over het thema ‘Europa’. Tijdens dit event gaan we "Terug naar de tekentafel!" en blanco proberen de kaart opnieuw in te vullen! Welke waarden vinden we hierbij belangrijk? Hebben we behoefte aan méér Brusselse macht of moet de macht juist meer gedecentraliseerd worden?