Lotte Westerlaken

Motivatie

In onze maatschappij waar informatie een steeds belangrijkere rol inneemt, verandert ook de rol van de overheid. Informatie wordt de kern, processen worden hierop aangepast. De dienstverlening aan de burger staat hierin centraal, met een proactieve rol voor de overheid. Die moet in mijn ogen toegankelijk, helder en transparant zijn. Als trainee krijg ik de kans om deze verandering mee vorm te geven, wat een enorm leuke uitdaging is.

Bij alles wat je doet is het belangrijk om duidelijk je publiek voor ogen houden zonder het doel uit het oog te verliezen. Voor wie doen we dit, en waarom? Dit is een uitdagende combinatie, maar juist hiermee valt winst te behalen. Binnen de overheid spelen er vaak vele belangen, juist dat vind ik zo interessant. Een rol waarin ik de verbindende spil kan zijn tussen mensen en teams geeft mij energie. Door het bundelen van krachten bereik je samen dingen die je misschien niet verwacht had. Daar word ik enthousiast van! Denken in oplossingen, niet in beperkingen. Think big, start small. Hiermee maak ik graag het verschil.

Werkervaring
Periode
1 april 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Adviseur Ondernemersloket
Omschrijving

De gemeente Zaanstad heeft als ambitie geformuleerd om de werkgelegenheid in Zaanstad aanzienlijk te vergroten. Een florerend Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is hiervoor essentieel. Het is mijn taak om een Ondernemersloket op te zetten waarmee de gemeente de dienstverlening aan ondernemers uit Zaanstad en omgeving (voornamelijk MKB) verbetert. Het Ondernemersloket wordt de schakel tussen ondernemers, de gemeente en andere belangrijke partners zoals de KvK. Zowel digitaal als fysiek kunnen ondernemers hier terecht voor alle vragen die gaan over het ondernemerschap.
Het belangrijkste bij het bepalen van de aanpak en opzet vind ik om goed te luisteren naar de behoeften van de ondernemers, de kennis die bij de gemeente en partners zit naar boven te halen en dit samen te brengen op één plek.

Periode
1 juli 2016 - maart 2017
Organisatie
Gemeente Almere
Functie
Projectondersteuning Initiatievenloket
Omschrijving

Almere is op zoek naar kansen om ideeën en idealen van bewoners beter zichtbaar te maken. Bewoners de ruimte geven om met hun initiatieven de stad verder tot bloei te laten komen. Hiervoor is het noodzakelijk om één plek in te richten bij de gemeente waar initiatiefnemers terecht kunnen met hun idee. Mijn rol ligt mede in het in kaart brengen van de werkprocessen en het optimaliseren hiervan. Hierbij kijken we ook naar de vraag welke middelen er nodig zijn, en hoe we het stuk informatiemanagement regelen.

Periode
29 maart 2016 - heden
Organisatie
Gemeente Almere
Functie
Projectondersteuning Programma Almere 2.0
Omschrijving

Met het programma Almere 2.0 werken we aan de verstedelijking van Almere. Hiervoor zijn vijf programmalijnen opgesteld. Ik ondersteun twee van die programmalijnen; de een over het versterken van de leer- en werkomgeving, de ander over het versterken van verblijfsplekken in de stad. Mijn taken zijn divers en bestaan uit onder andere het voorbereiden van overleggen met bestuurders, de verslaglegging hiervan en het organiseren van activiteiten ten behoeve van bepaalde projecten binnen de programmalijnen

Opleidingen
Periode
2012 - 2015
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit Nijmegen
Studie

Master Communicatie- en Informatiewetenschappen: Communicatie & Beïnvloeding

Periode
2008 - 2012
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit Nijmegen
Studie

Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen

Action Learning Projecten
Project
DisGoverland
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team DisGoverLand onderzoekt hoe trainees nog meer uit hun traineeship bij DisGover kunnen halen. We gaan een instrument ontwerpen dat trainees helpt meer inzicht en overzicht te krijgen in hun ontwikkeling en eigen leertraject tijdens hun traineeship. Daarmee dagen we trainees uit om meer eigenaarschap te nemen over hun ontwikkeling. Trainees zijn zich nog niet altijd bewust van de mogelijkheden die het traineeship ze biedt. Dit project, zelf een initiatief van een trainee, is een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden binnen DisGover. Graag willen we trainees helpen om deze kansen vanaf het begin af aan te pakken, zonder ze aan het handje mee te nemen.

Project
Omgevingswet
Rol
Projectleider
Omschrijving

2019 wordt het jaar waarin de Omgevingswet in werking treedt. Met deze nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen, waardoor burgers meer te zeggen krijgen over hun directe leefomgeving. Deze wet is alleen niet zo simpel als het klinkt, en vraagt om een verandering van cultuur, werkwijzen, houding en gedrag. Niet alleen voor overheden, maar o.a. ook voor inwoners en ondernemers. Wij maken een inspirerende documentaire over de implementatie van de omgevingswet. Geen theoretisch verhaal, maar een compleet beeld waarom deze verandering ingewikkeld is, wat het met zich meebrengt, en wat dat met mensen doet.

Project
Gemeentepioniers
Rol
Projectlid
Omschrijving

Met ons projectteam ‘Gemeentepioniers’ trekken we Nederland door op zoek naar de beste voorbeelden en ideeën van online dienstverlening door gemeenten. Wij zijn ervan overtuigd dat goede voorbeelden doen volgen en willen de beste voorbeelden een platform geven op onze website en op ons evenement. Ze kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren, en leveren wij een bijdrage aan een overheid die sneller werkt en toegankelijker is voor de burger! De meest originele en innovatieve voorbeelden van online dienstverlening ontvangen een award die wordt uitgereikt tijdens het evenement dat wij organiseren op de relatiedag van onze opdrachtgever SIMgroep.
Powered by: DisGover & SIMgroep