Kim Eppenga

Motivatie

Ik wil met mijn juridische achtergrond graag iets betekenen voor de maatschappij. Werken als jurist binnen de publieke sector is hiervoor een uitgelezen kans. Ik zie de uitdagingen waar de publieke sector voor wordt gesteld, juist ook op juridisch gebied. Je hebt wetgeving, maar wat gebeurt er feitelijk in de maatschappelijke omgeving? Het spreekt voor zich dat je als jurist binnen de publieke sector veelzijdig moet zijn. Daarom is het niet alleen belangrijk dat je kennis hebt van het recht, maar ook dat je dit kan plaatsen in het bredere kader van theorieën, meningen en idealen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Dit is exact de insteek van de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht die ik heb afgerond. Tijdens mijn studie heb is de link tussen wetgeving en het maatschappelijk belang vanuit de theorie benaderd. Deze kennis breng ik nu over naar de praktijk middels het Traineeship DisGover Legal.

Werkervaring
Periode
mei 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Subsidie jurist
Omschrijving

Momenteel werk ik als subsidie jurist op de afdeling business control bij de Gemeente Zaanstad. Mijn hoofdtaak is het actualiseren van de Algemene Subsidie Verordening. Dit is een verordening waarin de regels over het al dan niet verlenen van subsidie staan beschreven. In deze regeling staat opgenomen dat de regeling na een bepaalde tijd geëvalueerd moet worden op doelmatigheid en doeltreffendheid. Mijn opleiding en interesse komen hierbij perfect van pas. Ik moet namelijk niet alleen kijken of de verordening juridisch wel deugt, maar ook of deze verordening in de praktijk wel doet waar deze voor bestemd is.

Opleidingen
Periode
2014 - 2016
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Master Encyclopedie en Filosofie van het Recht

Periode
2010 - 2014
Onderwijsinstituut
Universiteit Amsterdam
Studie

Bachelor Rechtsgeleerheid

Action Learning Projecten
Project
Spraakmakers!
Rol
Project lid
Omschrijving

Ieder Kind Veilig, dat is de missie van onze opdrachtgever Jeugdbescherming Regio
Amsterdam. Om dit doel te bereiken is inspraak van jongeren onmisbaar. Aan ons de
opdracht om een start te maken met de oprichting van een jongerencliëntenraad.
Hiervoor gaan wij in gesprek met de doelgroep en verzamelen we hun wensen en
ideeën. Uiteindelijk zetten we samen de eerste stappen in de oprichting van een
jongerencliëntenraad, die daadwerkelijk de doelgroep zal representeren. Ons doel is
om hiermee de jeugdbescherming en hun doelgroep dichter bij elkaar te brengen.

Project
Floridata
Rol
Projetlid
Omschrijving

In 2022 zal de Floriade plaatsvinden in Almere. In het kader van de Sustainable Development Goals en de vier pijlers 'Greening, Healthying, Energizing en Feeding' onderzoekt ons team op welke manier de Floriade bijdraagt aan Happiness en hoe data het verhaal van de Floriade kan vertellen. Met de Floriade BV als opdrachtgever onderzoeken wij de mogelijkheden tot het opzetten van een datalab voor alle betrokkenen en daarnaast het meetbaar maken van Happiness.

Project
Beter Blockchain
Rol
Projectlid
Omschrijving

In dit project onderzoeken we de toegevoegde waarde van de blockchain technologie voor gemeenten. Wat is het, wanneer heeft het toegevoegde waarde, maar ook: wat zijn juridische randvoorwaarden? Na deze analyse zullen we een toepassing van blockchain ontwerpen, toegepast op een maatschappelijk relevant vraagstuk. Dit doen we in opdracht van VNG/KING.