Jochem Sellies

Motivatie

Tijdens mijn studie binnen de organisatiewetenschappen raakte ik overtuigd: ik ga in het publieke domein werken. De overheid is dé plek om aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Werk waar je echt achter kan staan.

Er komen veel complexe uitdagingen op de overheden af. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering. Zoveel kansen als dit schept, zoveel ethische dilemma’s brengt dit tevens met zich mee. Hoe nou om te gaan met deze afwegingen?

Gedreven om de dienstverlening zo goed mogelijk op de samenleving te laten aansluiten, zet ik mijn analytische en sociale vaardigheden graag in. Verbinding creëren is hierbij essentieel. Zowel inwoners als medewerkers maken deel uit van de veranderende maatschappij en alleen samen komen we tot mooie resultaten.

Werkervaring
Periode
Februari 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Klachtencoördinator
Omschrijving

Het proces omtrent klachten van een nieuwe invulling voorzien. Twee kernwaarden die hierbij gelden zijn: persoonlijk en laagdrempelig klachten oplossen & organisatiebreed leren van klachten.

Opleidingen
Periode
2015 - 2016
Onderwijsinstituut
Vrije Universiteit Amsterdam
Studie

Master Beleid, Communicatie en Organisatie

Periode
2014 - 2015
Onderwijsinstituut
Vrije Universiteit Amsterdam
Studie

Premaster Beleid, Communicatie en Organisatie

Periode
2008 - 2012
Onderwijsinstituut
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Studie

Kunst & Economie

Action Learning Projecten
Project
Uniek Publiek
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team UniekPubliek houd zich bezig met het meetbaar maken van de mensgerichte aanpak van daklozenopvang binnen de gemeente Utrecht. Alle instanties die actief zijn met (ex-) daklozen in Utrecht zijn het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak uiteindelijk meer oplevert dan een traditionele aanpak waarbij alle hulpbehoevenden een standaard proces doorlopen. In project UniekPubliek gaan we deze stelling onderzoeken, door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen het hanteren van een meer mensgerichte aanpak en een meer procedureel gerichte aanpak. Hiertoe gaan we ons onderdompelen in de wereld van de daklozenopvang. Het project heeft daarbij ook als doel om inzicht te creëren in de impact van maatwerk op de behandeling van een dakloze. Met dit inzicht willen we bewustwording genereren bij de betrokken instanties en beleidsmedewerkers door ook hen het proces te laten ervaren.

Project
Innovaid
Rol
Projectlid
Omschrijving

Projectteam Innovaid ziet kansen in het intensiveren van de samenwerking en kennisdeling tussen private instellingen, de publieke sector (incl. kennisinstellingen) en de non-profit sector om op die manier ontwikkelingssamenwerking te borgen. Door meer samenwerking en kennisdeling kunnen de diverse instanties gezamenlijk een innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking creëren, elkaar versterken en vernieuwende werkwijzen bij elkaar stimuleren. Begin september zal er een netwerkevenement georganiseerd worden, waarbij de diverse partijen onder andere in werkgroepverband met een aantal casussen aan de slag zullen gaan. Door de diverse partijen vanaf het begin af aan bij ons project te laten aanhaken en ze met elkaar in contact te brengen, hopen we een duurzame intersectorale samenwerking te kunnen realiseren.

Project
Wake up!
Rol
Projectlid
Omschrijving

Ontwikkelingssamenwerking innoveren en waarborgen voor de toekomst, door het samenbrengen van private partijen en de overheid. Door kennisdeling willen we alle instanties die hiermee te maken hebben dichter bij elkaar brengen, en zo een innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking creëren.